Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Systemadministration i MultiPoint-tjänster

Eva Seydl|Senast uppdaterad: 2016-10-28
|
1 Medverkande

Innan du börjar använda datorn MultiPoint-tjänster, är en bra idé att göra vissa grundläggande systemadministration.

Använd följande information:

Konfigurera skydd på Disk
Installera Server-säkerhetskopiering på datorn MultiPoint-tjänster

© 2017 Microsoft