Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Replikeringsfel 8451 replikeringssystemet upptäcktes ett databasfel

Bill Mathers|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Den här artikeln beskriver symtom rotorsaker och hur du löser fel för Active Directory-replikering 8451: Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel. Symptom< / länka > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < länka xlink:href = "21a0ba4f-48e5-4a8b-a02a-a92bb0ef36de #BKMK_Causes" >orsakar< / länka > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < länka xlink:href = "21a0ba4f-48e5-4a8b-a02a-a92bb0ef36de #BKMK_Resolution" >upplösning< / länka > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < länka xlink : href = "21a0ba4f-48e5-4a8b-a02a-a92bb0ef36de #BKMK_MoreInfo" >mer information
Symptom<ph id="t1">< / title > < innehåll > < para ></ph>du kan stöta på en eller flera av följande problem:<ph id="t2">< / para > < listan klass = "beställt" > < listItem > < para ></ph>på skärmen fel, loggade händelser eller diagnostiska utdata identifiera förekomsten av ett databasfel med möjliga format som du ser i följande tabell. <table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td><para>Hex</para></td><td><para>Decimal</para></td><td><para>Symboliska</para></td><td><para>Felmeddelande</para></td></tr></thead><tbody><tr><td><para>0x2103</para></td><td><para>8451</para></td><td><para>ERROR_DS_DRA_DB_ERROR</para></td><td><para>Replikeringssystemet upptäcktes ett databasfel.</para></td></tr><tr><td><para>0xfffffc06</para></td><td><para>-1018</para></td><td><para>JET_errReadVerifyFailure</para></td><td><para>Kontrollsummefel på en databassida</para></td></tr><tr><td><para>0xfffffbe9</para></td><td><para>-1047</para></td><td><para>JET_errInvalidBufferSize</para></td><td><para>Databufferten matchar inte kolumnstorlek</para></td></tr><tr><td><para>0xfffffbc</para></td><td><para>-1075</para></td><td><para>JET_errOutOfLongValueID</para></td><td><para>Värdet av Long-ID-räknaren har uppnått högsta värdet. (utföra defragmenteringsverktyg offline för att frigöra ledig/oanvänt LongValueIDs)</para></td></tr><tr><td><para>0xfffffb4a</para></td><td><para>-1206</para></td><td><para>JET_errDatabaseCorrupted</para></td><td><para>Icke-databasfilen eller skadade db</para></td></tr><tr><td><para>0xfffffa7a</para></td><td><para>-1414</para></td><td><para>JET_errSecondaryIndexCorrupted</para></td><td><para>Sekundärt index är skadad. Databasen måste defragmenteras</para></td></tr><tr><td><para>0xfffffa0a</para></td><td><para>-1526</para></td><td><para>JET_errLVCorrupted</para></td><td><para>Skador som uppstått i trädet long-värde</para></td></tr><tr><td><para>0xfffff9bf</para></td><td><para>-1601</para></td><td><para>JET_errRecordNotFound</para></td><td><para>Nyckeln hittades inte</para></td></tr><tr><td><para>0xfffff9b</para></td><td><para>-1603</para></td><td><para>JET_errNoCurrentRecord</para></td><td><para>Valuta inte på en post</para></td></tr></tbody></table><listitem><para>DCPROMO misslyckas med felkoden 8451<ph id="t3">< / para > < para ></ph>fel i DCRPOMO UI<ph id="t4">< / para > < kod > "Åtgärden misslyckades eftersom: Active Directory Domain Services kunde inte replikera katalogpartitionen & lt; DN sökvägen inte partitionen & gt; från remote Active Directory-domänkontrollant & lt; hjälpdomänkontrollant & gt;. & lt; dns domännamnet & gt;. & lt; övre nivåns domän & gt;. "Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel." < / Kod > < para ></ph>feltext från DCPROMO.LOG:<ph id="t5">< / para > < kod > & lt; datum & gt; & lt; tid & gt; [INFO] NtdsInstall för contoso.com returneras 8451 & lt; datum & gt; & lt; tid & gt; [INFO] DsRolepInstallDs returnerade 8451 & lt; datum & gt; & lt; tid & gt; [FEL] Det gick inte att installera till katalogtjänsten (8451) & lt; datum & gt; & lt; tid & gt; [INFO] Starta tjänsten NETLOGON < / kod > < / listItem > < listItem > < para ></ph>REPADMIN kommandon som ofta åberopa 8606 status inkludera, men inte begränsat till:</para><table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><tbody><tr><td><list class="bullet"><listitem><para>REPADMIN/KCC<ph id="t11">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>REPADMIN /REHOST<ph id="t12">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>REPADMIN /REPLICATE<ph id="t13">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>REPADMIN /REPLSUM</para></listitem></list></td><td><list class="bullet"><listitem><para>REPADMIN/showrepl<ph id="t14">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>REPADMIN/showreps<ph id="t15">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>REPADMIN /SHOWUTDVEC<ph id="t16">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>REPADMIN /SYNCALL</para></listitem></list></td></tr></tbody></table><para>Exempel på utdata från "REPADMIN/showreps" illustrerar ingående replikering från CONTOSO DC2 till CONTOSO DC1 misslyckas med felmeddelandet "replikering åtkomst nekades" visas nedan:<ph id="t6">< / para > < kod > standard första-plats-NameCONTOSO-DC1 DSA-alternativ: IS_GC alternativ: (ingen) DSA-objektets GUID: b6dc8589-7e00-4a5d-b688-045aef63ec01 DSA invocationID: b6dc8589-7e00-4a5d-b688-045aef63ec01 === INKOMMANDE GRANNAR === DC = contoso, DC = com standard-första-plats-NameCONTOSO-DC2 via RPC DSA-objektets GUID: 74fbe06c-932c-46b5-831b-af9e31f496b2 sista försök @ & lt; datum & gt; & lt; tid & gt; misslyckades, resultatet 8451 (0x2103): Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel. på varandra följande fel. Senast lyckade @ & lt; datum & gt; & lt; tid & gt;. < / Kod > < / listItem > < listItem > < para ></ph>NTDS KCC NTDS allmänna eller Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService med statusen 8451 loggas i katalogtjänstens händelselogg.<ph id="t7">< / para > < para ></ph> Active Directory-händelser som ofta åberopa 8451 status omfatta, men är inte begränsade till:</para><table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td><para>Händelsen</para></td><td><para>Källa</para></td><td><para>Händelse-sträng</para></td></tr></thead><tbody><tr><td><para>1039 med utökad felinformation 8451</para></td><td><para>Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService</para></td><td><para>Intern händelse: Active Directory Domain Services gick inte att behandla följande objekt. </para></td></tr><tr><td><para>1084 med utökad felinformation 84511655</para></td><td><para>Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService</para></td><td><para>Intern händelse: Active Directory gick inte att uppdatera följande objekt med ändringar som tas emot från följande källdomänkontrollanten. Det beror på att ett fel uppstod när programmet ändringar till Active Directory på domänkontrollanten. </para></td></tr><tr><td><para>1308 med utökad felinformation 8451</para></td><td><para>Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService</para></td><td><para>Knowledge Consistency Checker (KCC) har upptäckt att efterföljande försök att replikera med följande katalogtjänsten misslyckades.</para></td></tr><tr><td><para>1699 med utökad felinformation 8451</para></td><td><para>Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService</para></td><td><para>Den lokala domänkontrollanten kunde inte hämta de ändringar som krävs för följande katalogpartitionen. Det var därför inte kan skicka begäranden om lägesändringar till domänkontrollanten på följande nätverksadressen.</para></td></tr><tr><td><para>2108 med utökad felinformation 8451 sekundära felvärde-1075</para></td><td><para>NTDS-replikering</para></td><td><para>Den här händelsen innehåller REPARERA PROCEDURER för 1084 händelsen som tidigare har loggats. Det här meddelandet innebär ett särskilt problem med Active Directory-databasen på målplatsen replikering konsekvent. Ett databasfel uppstod när gäller följande objekt replikerade ändringar. Databasen hade oväntat innehåll, hindrar ändringen görs. </para><code>Object: CN=justintu@contoso.com,OU=marketing,OU=5thWard,OU=Houston,DC=Contoso,DC=com Object GUID: 2843919c-345c-4f57-bc1a-4ed5acbcf9e2 Source domain controller: 173ee10f-4c28-4acd-a2d7-61af8d4d3010._msdcs.Contoso.com User Action If none of these actions succeed and the replication error continues, you should demote this domain controller and promote it again. Additional Data Primary Error value: 8451 The replication operation encountered a database error. Secondary Error value: -1075 </code></td></tr><tr><td><para>2108 med utökad felinformation 8451 sekundära felvärde-1526</para></td><td><para>NTDS-replikering</para></td><td><para>Den här händelsen innehåller REPARERA PROCEDURER för 1084 händelsen som tidigare har loggats. Det här meddelandet innebär ett särskilt problem med Active Directory-databasen på målplatsen replikering konsekvent. Ett databasfel uppstod när gäller följande objekt replikerade ändringar. Databasen hade oväntat innehåll, hindrar ändringen görs. </para><code>Object: CN=justintu@contoso.com,OU=marketing,OU=5thWard,OU=Houston,DC=Contoso,DC=com Object GUID: 2843919c-345c-4f57-bc1a-4ed5acbcf9e2 Source domain controller: 173ee10f-4c28-4acd-a2d7-61af8d4d3010._msdcs.Contoso.com User Action If none of these actions succeed and the replication error continues, you should demote this domain controller and promote it again. Additional Data Primary Error value: 8451 The replication operation encountered a database error. Secondary Error value: -1526 </code></td></tr><tr><td><para>2108 med utökad felinformation 8451 sekundära felvärde-1414</para></td><td><para>NTDS-replikering</para></td><td><para>Den här händelsen innehåller REPARERA PROCEDURER för 1084 händelsen som tidigare har loggats. Det här meddelandet innebär ett särskilt problem med Active Directory-databasen på målplatsen replikering konsekvent. Ett databasfel uppstod när gäller följande objekt replikerade ändringar. Databasen hade oväntat innehåll, hindrar ändringen görs. </para><code> Object: CN=justintu@contoso.com,OU=marketing,OU=5thWard,OU=Houston,DC=Contoso,DC=com Object GUID: 2843919c-345c-4f57-bc1a-4ed5acbcf9e2 Source domain controller: 173ee10f-4c28-4acd-a2d7-61af8d4d3010._msdcs.Contoso.com User Action If none of these actions succeed and the replication error continues, you should demote this domain controller and promote it again. Additional Data Primary Error value: 8451 The replication operation encountered a database error. Secondary Error value: -1414 </code></td></tr><tr><td><para>1039 med utökad felinformation 8451</para></td><td><para>NTDS Allmänt</para></td><td><para>Intern händelse: Active Directory gick inte att behandla följande objekt. </para></td></tr><tr><td><para>1925 med utökad felinformation 8451</para></td><td><para>NTDS KCC</para></td><td><para>Det gick inte att upprätta en replikeringslänk till den skrivbara katalogpartitionen. </para></td></tr><tr><td><para>1084 med utökad felinformation 8451</para></td><td><para>NTDS-replikering</para></td><td><para>Intern händelse: Active Directory gick inte att uppdatera följande objekt med ändringar som tas emot från följande källdomänkontrollanten. Detta beror på att ett fel uppstod när tillämpningen av ändringarna i Active Directory på domänkontrollanten</para></td></tr><tr><td><para>1699 med utökad felinformation 8451</para></td><td><para>NTDS-replikering</para></td><td><para>Den lokala domänkontrollanten kunde inte hämta de ändringar som krävs för följande katalogpartitionen. Det var därför inte kan skicka begäranden om lägesändringar till domänkontrollanten på följande nätverksadressen.</para></td></tr></tbody></table></listitem><listitem><para>Tabellen nedan innehåller händelsekällor och händelse-ID som ofta tillsammans med andra händelser som innehåller 8451-fel.<ph id="t8">< / para > < para ></ph> Höja NTDS Diagnostisk loggning på domänkontrollanten ger ytterligare händelser.</para><table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td><para>Händelsen</para></td><td><para>Källa</para></td><td><para>Händelse-sträng</para></td></tr></thead><tbody><tr><td><para>1481 med fel-1601</para></td><td><para>Intern bearbetning</para></td><td><code>Internal error: The operation on the object failed. Additional Data: Error value: 2 000020EF: NameErr: DSID-032500E8, problem 2001 (NO_OBJECT), data -1601, best match of: " </code></td></tr><tr><td><para>1173 med fel-1075</para></td><td><para>Intern bearbetning</para></td><td><code>Internal event: Active Directory has encountered the following exception and associated parameters. Exception: e0010004 Parameter: 0 Additional Data Error value: -1075 Internal ID: 205086d </code></td></tr><tr><td><para>1173 med fel-1526</para></td><td><para>Intern bearbetning</para></td><td><code>Internal event: Active Directory has encountered the following exception and associated parameters. Exception: e0010004 Parameter: 0 Additional Data Error value: -1526 Internal ID: 205036b </code></td></tr><tr><td><para>1173 med fel-1603</para></td><td><para>Intern bearbetning</para></td><td><code>Internal event: Active Directory has encountered the following exception and associated parameters. Exception: e0010004 Parameter: 0 Additional Data Error value: -1603 Internal ID: 2050344 </code></td></tr><tr><td><para>474 med fel-1018</para></td><td><para>NTDS-ISAM</para></td><td><code>The database page read from the file 'E:NTDSDatantds.dit' at offset 3846455296 (0x00000000e5444000) for 8192 (0x00002000) bytes failed verification due to a page checksum mismatch. The expected checksum was 323677604 (0x134aeda4) and the actual checksum was 2081515684 (0x7c1168a4). The read operation will fail with error -1018 (0xfffffc06). If this condition persists then please restore the database from a previous backup. This problem is likely due to faulty hardware. Please contact your hardware vendor for further assistance diagnosing the problem. </code></td></tr><tr><td><para>488</para></td><td><para>NTDS-ISAM</para></td><td><code>NTDS (396) NTDSA: Data inconsistency detected in table datatable of database C:WINDOWSNTDSntds.dit (4621,7905). </code></td></tr></tbody></table></listitem><listitem><para>DCDIAG utdata:<ph id="t9">< / para > < kod > Starta test: replikeringar * replikeringar Kontrollera [replikeringar Kontrollera & lt; DC namn & gt;] Ett tidigare försök replikering misslyckades: från & lt; source DC & gt; till & lt; måldomänkontrollanten & gt; Namngivningskontext: & lt; DN sökvägen inte namngivningskontext & gt; Replikeringen genereras ett fel (8451): replikeringssystemet upptäcktes ett databasfel < / kod > < / listItem > < listItem > < para ></ph>de <ui>Replikera nu</ui> i Active Directory – platser och tjänster snapin-modulen DSSITE.MSC returnerar följande fel: "Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel". </para><para>Dialogrutan rubriktext:<ph id="t10">< / para > < para ></ph>Replikera nu<ph id="t11">< / para > < para ></ph>dialogrutan meddelandetexten: <ph id="t12">< / para > < para ></ph>följande fel uppstod vid försök att synkronisera namngivningskontext <DNS-namnet för programkatalogpartitionen> från domänkontrollanten <source DC<ph id="t13">& gt; </ph>till domänkontrollanten <måldomänkontrollanten>:<ph id="t14">< / para > < para ></ph>Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel.<ph id="t15">< / para > < para ></ph> Den här åtgärden kan inte fortsätta.<ph id="t16">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph> Felkoder avkodas med <externallink><linktext>Microsoft Exchange Server-fel kod sökning</linktext><linkuri><a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id">http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id</a> = 985</linkuri></externallink> (err.exe) berör felet 8451 och tillhörande fel:</para><code>C:&gt;err 8451 # for decimal 8451 / hex 0x2103 : ERROR_DS_DRA_DB_ERROR winerror.h # The replication operation encountered a database error. # 2 matches found for "8451" C:&gt;err -1414 # for decimal -1414 / hex 0xfffffa7a : JET_errSecondaryIndexCorrupted esent98.h # /* Secondary index is corrupt. The database must be # defragmented <em>/ # 1 matches found for "-1414" C:&gt;err -1526 # for decimal -1526 / hex 0xfffffa0a : JET_errLVCorrupted esent98.h # /</em> Corruption encountered in long-value tree <em>/ # 1 matches found for "-1526" C:&gt;err -1603 # for decimal -1603 / hex 0xfffff9bd : JET_errNoCurrentRecord esent98.h # /</em> Currency not on a record <em>/ # 1 matches found for "-1603" C:&gt;err -1075 # for decimal -1075 / hex 0xfffffbcd : JET_errOutOfLongValueIDs esent98.h # /</em> Long-value ID counter has reached maximum value. # (perform offline defrag to reclaim free/unused # LongValueIDs) <em>/ # 1 matches found for "-1075" C:&gt;err -1601 # for decimal -1601 / hex 0xfffff9bf : JET_errRecordNotFound esent98.h # /</em> The key was not found <em>/ # 1 matches found for "-1601" C:&gt;err -1047 # for decimal -1047 / hex 0xfffffbe9 : JET_errInvalidBufferSize esent98.h # /</em> Data buffer does not match column size <em>/ # 1 matches found for "-1047" C:&gt;err -1018 # for decimal -1018 / hex 0xfffffc06 : JET_errReadVerifyFailure ese.h # /</em> Checksum error on a database page <em>/ JET_errReadVerifyFailure esent98.h # /</em> Checksum error on a database page <em>/ # 2 matches found for "-1018" C:&gt;err -1206 # for decimal -1206 / hex 0xfffffb4a : JET_errDatabaseCorrupted esent98.h # /</em> Non database file or corrupted db */ # 1 matches found for "-1206" </code></listitem>
Gör<ph id="t17">< / title > < innehåll > < para ></ph>status 8453: "Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel" har flera rotorsaker. Skadad Active Directory-databasen eller skadad Active Directory-databasindex som kan bero på:<ph id="t1">< / para > < listan klassen = "beställt" > < listItem > < para ></ph>maskinvarufel<ph id="t2">< / para > < listan klassen = "beställt" > < listItem > < para ></ph>Disk<ph id="t3">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>styrenhet<ph id="t4">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>styrenhet cache<ph id="t5">< / para > < / listItem > < / Lista > < / listItem > < listItem > < para ></ph>inaktuella drivrutiner<ph id="t6">< / para > < para ></ph>styrenhet<ph id="t7">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>inaktuell inbyggd programvara<ph id="t8">< / para > < listan klass = "beställt" > < listItem > < para ></ph>BIOS för datorn<ph id="t9">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>styrenhet<ph id="t10">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>Disk<ph id="t11">< / para > < / listItem > < / list > < / listItem > < listItem > < para ></ph>plötsligt strömavbrott<ph id="t12">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>Lingering objekt<ph id="t13">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>Long-värde-ID-räknaren har uppnått högsta värdet<ph id="t14">< / para > < para ></ph>The ESE kolumntyper är JET_coltypLongText och JET_coltypLongBinary kallas långa heltal kolumntyper. Dessa kolumner är stora sträng och stora binära objekt som kan lagras i olika B +-träd utanför det primära indexet. När långa värden lagras separat från den primära posten, genomskinligt internt på ett långt heltal (LOCKET). <ph id="t15">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph> Ogiltig säkerhetsbeskrivning i den <embeddedlabel>msExchSecurityDescriptor</embeddedlabel> attribut
Upplösning<ph id="t16">< / title > < innehåll > < listan klass = "beställt" > < listItem > < para ></ph>inte nedgradera och marknadsföra igen om du vill lösa problemet, såvida inte absolut nödvändigt. Samla in data och fatta välgrundade beslut.<ph id="t17">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph> Aktivera loggning för replikeringar och interna bearbeta på nivå 5 NTDS.<ph id="t18">< / para > < para ></ph> Öka NTDS Diagnostisk loggning genom att ändra följande REG_DWORD-värden i registret på måldomänkontrollanten under följande registernyckel:<ph id="t19">< / para > < para ></ph>HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesNTDSDiagnostics<ph id="t20">< / para > < para ></ph>värdet av följande undernycklar till 5:<ph id="t21">< / para > < listan klass = "punkt" > < listItem > < para ></ph>5 replikeringar<ph id="t22">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>9 intern bearbetning<ph id="t23"> < / para > < / listItem > < / list > < Varna class = "note" > < para ></ph>är extremt utförlig loggning av nivå 5 och värden för båda undernycklar bör vara anges som standard 0 efter att problemet har lösts. Filtrering händelseloggen katalogtjänster ska utföras för att isolera och identifiera dessa händelser<ph id="t24">< / para > < / varning > < / listItem > < listItem > < para ></ph>Granska händelseloggarna för de nya aktiviteterna som var generera ökad loggar för felaktiga värden som ger en slutgiltig vy av det ursprungliga 8451 felet. En intern bearbetning händelse-ID 1173 med felvärde av-1526 skulle till exempel ange att det finns ett fel i trädet long-värde.<ph id="t25">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph> Baserat på ytterligare information från ökad loggning Sök i tabellen nedan en möjliga upplösning. <table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td><para>Fel (decimal)</para></td><td><para>Fel (hex)</para></td><td><para>Symboliskt namn</para></td><td><para>Felmeddelande</para></td><td><para>Möjlig lösning</para></td></tr></thead><tbody><tr><td><para>-1018</para></td><td><para>0xfffffc06</para></td><td><para>JET_errReadVerifyFailure</para></td><td><para>Kontrollsummefel på en databassida</para></td><td><para>Kontrollera maskinvara, inbyggd programvara + drivrutin. Återställa från en säkerhetskopia. Sänk/främja.</para></td></tr><tr><td><para>-1047</para></td><td><para>0xfffffbe9</para></td><td><para>JET_errInvalidBufferSize</para></td><td><para>Databufferten matchar inte kolumnstorlek</para></td><td><para><externallink><linktext>832851<ph id="t26">< / linkText > < linkUri ></ph><a href="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;832851">http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;832851</a><ph id="t27">< / linkUri > < / externalLink > < / para > < para ></ph>inkommande replikering misslyckas på domänkontrollanter med händelse-ID: 1699 fel 8451 eller jet-fel-1601</linktext></externallink></para></td></tr><tr><td><para>-1075</para></td><td><para>0xfffffbcd</para></td><td><para>JET_errOutOfLongValueIDs</para></td><td><para>Värdet av Long-ID-räknaren har uppnått högsta värdet. (utföra defragmenteringsverktyg offline för att frigöra ledig/oanvänt LongValueIDs)</para></td><td><para>Defragmenteringsverktyg offline</para></td></tr><tr><td><para>-1206</para></td><td><para>0xfffffb4a</para></td><td><para>JET_errDatabaseCorrupted</para></td><td><para>Icke-databasfil eller skadade db</para></td><td><para>Kontrollera maskinvara, inbyggd programvara + drivrutin. </para><para>ESENTUTIL /K + NTDSUTIL FILEN INTEGRITET + UTDSUTIL semantisk analys av databasen + defragmenteringsverktyg Offline. </para><para>Annars återställa från säkerhetskopia eller degradera/marknadsföra</para></td></tr><tr><td><para>-1414</para></td><td><para>0xfffffa7a</para></td><td><para>JET_errSecondaryIndexCorrupted</para></td><td><para>Sekundärt index är skadad. Databasen måste defragmenteras</para></td><td><para>Defragmenteringsverktyg offline</para></td></tr><tr><td><para>-1526</para></td><td><para>0xfffffa0a</para></td><td><para>JET_errLVCorrupted</para></td><td><para>Skador som uppstått i trädet long-värde</para></td><td><para>Kontrollera maskinvara, inbyggd programvara + drivrutin. </para><para>ESENTUTIL /K + NTDSUTIL FILEN INTEGRITET + UTDSUTIL semantisk analys av databasen + defragmenteringsverktyg Offline. </para><para>Annars återställa från säkerhetskopia eller degradera/marknadsföra</para></td></tr><tr><td><para>-1601</para></td><td><para>0xfffff9bf</para></td><td><para>JET_errRecordNotFound</para></td><td><para>Nyckeln hittades inte</para></td><td><para>Kontrollera maskinvara, inbyggd programvara + drivrutin. </para><para>ESENTUTIL /K + NTDSUTIL FILEN INTEGRITET + UTDSUTIL semantisk analys av databasen + defragmenteringsverktyg Offline. </para><para>Annars återställa från säkerhetskopia eller degradera/marknadsföra</para></td></tr><tr><td><para>-1603</para></td><td><para>0xfffff9bd</para></td><td><para>JET_errNoCurrentRecord</para></td><td><para>Valuta inte på en post</para></td><td><para>Kontrollera maskinvara, inbyggd programvara + drivrutin. </para><para>ESENTUTIL /K + NTDSUTIL FILEN INTEGRITET + UTDSUTIL semantisk analys av databasen + defragmenteringsverktyg Offline. </para><para>Annars återställa från säkerhetskopia eller degradera/marknadsföra</para></td></tr><tr><td><para>8451</para></td><td><para>0x2103</para></td><td><para>ERROR_DS_DRA_DB_ERROR</para></td><td><para>Replikeringssystemet upptäcktes ett databasfel</para></td><td><para>Kontrollera maskinvara, inbyggd programvara + drivrutin. </para><para>ESENTUTIL /K + NTDSUTIL FILEN INTEGRITET + UTDSUTIL semantisk analys av databasen + defragmenteringsverktyg Offline. </para><para>Annars återställa från säkerhetskopia eller degradera/marknadsföra</para></td></tr></tbody></table><listitem><para>Om ingenting annat lyckas Återställ från säkerhetskopian eller degradera/marknadsföra.</para></listitem>
Mer information<ph id="t28">< / title > < innehåll > < para ></ph>verifiera lodräta jet-databasen stacken från skärmens nedre kant uppåt (fortsätter till nästa lager endast när det underliggande lagret checkar ut "bra"), precis som du gör med TCP. <table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td><para>Layer</para></td><td><para>NTDSUTIL, kommando</para></td><td><para>ESENTUTL kommando</para></td></tr></thead><tbody><tr><td><para>Fysisk konsekvens</para></td><td><para>Ingen motsvarighet</para></td><td><para>ESENTUTL /K</para></td></tr><tr><td><para>Logiska ESE konsekvens</para></td><td><para>NTDSUTIL FILER INTEGRITET</para></td><td><para>ESENTUTL /G</para></td></tr><tr><td><para>Programmet logiska konsekvens</para></td><td><para>NTDSUTIL ->semantisk analys av databasen<ph id="t29">< / para > < para > + < / para > < para ></ph>NTDSUTIL -> defragmenteringsverktyg Offline</para></td><td><para>Ingen motsvarighet till SDA<ph id="t30">< / para > < para > + < / para > < para ></ph> ESENTUTL / D</para></td></tr></tbody></table>
Felsöka Active Directory-åtgärder som avslutas med fel 8451: replikeringssystemet upptäcktes ett databasfel< / linkText > < linkUri >http://support.microsoft.com/kb/2645996/en-gb
© 2017 Microsoft