Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Skapa en platsdesign

Bill Mathers|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Skapa en platsdesign innebär att bestämma vilka placeringar som ska bli platser, skapa platsobjekt, skapa undernätsobjekt och associera undernät med platser.

Bestämma vilka placeringar som ska bli platser

Bestäm vilka platser att skapa webbplatser för enligt följande:

  • Skapa webbplatser för alla platser där du planerar att placera domänkontrollanter. Läs information om dokumenterade i kalkylbladet "Domänkontrollantplacering" (DSSTOPO_4.doc) att identifiera platser som domänkontrollanter.

  • Skapa platser för dessa platser med servrar som kör program som kräver en webbplats som ska skapas. Vissa program, till exempel Distributed File System namnområden (DFSN), använda platsobjekt för att hitta närmaste servrar till klienter.

    Information

    Om din organisation har flera nätverk i närheten med snabb och tillförlitlig anslutningar kan innehåller du alla undernät för nätverken i en Active Directory-plats. Om identifiering tillbaka nätverk fördröjning mellan två servrar i olika undernät är 10 ms eller mindre, kan du inkludera både undernät i samma Active Directory-plats. Om Nätverksfördröjningen mellan de båda platserna är större än 10 ms, bör inte innehålla undernäten i en Active Directory-plats. Även när fördröjning är 10 ms eller mindre, som du kan välja att distribuera separata platser om du vill segmentera trafiken mellan platser för Active Directory-baserade program.

  • Om en webbplats inte krävs för en plats, kan du lägga till undernät på platsen till en webbplats som platsen har högsta WAN-nätverkshastigheten och tillgänglig bandbredd.

Dokumentera platser som ska bli platser och nätverksadresser och nätmaskerna inom varje plats. Ett kalkylblad som hjälper dig att dokumentera platser finns i jobbet hjälpmedel för Windows Server 2003 Deployment Kit (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102558), hämta Job Aids Designing and Deploying Directory and Security Services.zip och öppna (DSSTOPO_6.doc) "Associera undernät med platser".

Skapa en platsdesign objekt

För varje plats där du har valt att skapa webbplatser går du tänker skapa platsobjekt i Active Directory Domain Services (AD DS). Dokumentplatser som ska bli platser i kalkylbladet "Associera undernät med platser".

Skapa en webbplats finns mer information om hur du skapar platsobjekt (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=107067).

Skapa ett undernät objektet utformning

För varje IP-undernätet och en nätmask som associeras med varje plats du tänker skapa undernätsobjekt i AD DS som representerar alla IP-adresser inom platsen.

När du skapar ett undernätsobjekt i Active Directory, information om IP-undernätverk och nätmask översätts automatiskt till nätverket prefixet längd notation formatet/. Exempelvis nätverk IP version 4 (IPv4) adressen 172.16.4.0 med nätmasken 255.255.252.0 visas som 172.16.4.0/22. Förutom IPv4-adresser, Windows Server 2008 också stöder IP version 6 (IPv6) undernät adressprefix exempelvis 3FFE:FFFF:0:C000:: / 64. Mer information om IP-undernät i varje plats finns i "Platser och undernät" (DSSTOPO_2.doc) kalkylblad i samla in nätverksinformation och bilaga A: platser och undernät adressprefix.

Associera varje undernät med ett platsobjekt genom att referera till kalkylbladet "Associera undernät med platser" (DSSTOPO_6.doc) under "Bestämmer vilka platser ska bli platser" för att avgöra vilka undernät är att vara kopplade till vilken plats. Dokumentera Undernätsobjektet Active Directory som associeras med varje plats i kalkylbladet "Associera undernät med platser" (DSSTOPO_6.doc).

Skapa ett undernät finns mer information om hur du skapar undernätsobjekt (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=107068).

© 2017 Microsoft