Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Ansluta en dator till en domän

Bill Mathers|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

För Active Directory Federation Services (AD FS) att fungera med alla datorer som fungerar som en federationsserver måste vara ansluten till en domän. Federationsserverproxy kan anslutas till en domän, men detta är inte ett krav.

Du behöver inte ansluta till en webbserver till en domän om anspråk är värd för webbservern-endast anpassade program.

Medlemskap i administratörer, eller motsvarande på den lokala datorn krävs för att kunna slutföra proceduren. Läsa mer om kontomedlemskap och gruppmedlemskap i lokala standardgrupper och Domänstandardgrupper.

Att ansluta en dator till en domän

  1. På den Start skriverKontrollpanelen, och tryck sedan på RETUR.

  2. Gå till System och säkerhet, och klicka sedan på System.

  3. Under inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp, klickar du på ändra inställningarna för.

  4. På den datornamn klickar du på ändra.

  5. Under medlem i, klickar du på domän, skriver du namnet på den domän som datorn ska ansluta till och klicka på OK.

  6. Klicka på OK, och starta sedan om datorn.

Ytterligare referenser

Checklista: Konfigurera en federationsserver

Checklista: Konfigurera en federationsserverproxy

© 2017 Microsoft