Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Distribuera AD FS i resurspartnerorganisationen

Bill Mathers|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Resurspartnerns organisation i Active Directory Federation Services (AD FS) representerar den organisation vars webbservrar skyddas av en resurs-sida federationsservern. Federationsservern i resurspartnern använder säkerhetstoken som har skapats av kontopartnern för att tillhandahålla anspråk till webbservrar som finns i resurspartnern.

I scenarier där du behöver ge åtkomst till federerade tjänster eller program till många olika användare, när vissa användare ska finnas i olika organisationer – du kan konfigurera resursfederationsservern så att du kan distribuera flera kontopartner.

Mer information om hur du konfigurerar en resurspartnerorganisation finns Checklista: Konfigurera resurspartnerorganisationen.

I det här avsnittet

Se även

AD FS-Design Guide i Windows Server 2012

© 2017 Microsoft