Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Lägg till logga-i sidan beskrivning

Bill Mathers|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2

I Lägg till logga-i sidan beskrivning

Lägga till ett tecken-i sidan beskrivning till sidan logga-på sidan, använder du följande Windows PowerShell PowerShell-cmdlet och syntax.

Lägg till loggen i beskrivning

Set-AdfsGlobalWebContent -SignInPageDescriptionText "<p>Sign-in to Contoso requires device registration. Click <A href='http://fs1.contoso.com/deviceregistration/'>here</A> for more information.</p>" 
Viktigt

Strängen för den SignInPageDescriptionTextparametern stöder både ren HTML-kod med taggarna och utan. Du kan därför också köra följande cmdlet utan att använda det <p> tagg. Set-AdfsGlobalWebContent -SignInPageDescriptionText "Sign-in to Contoso requires device registration. Click <A href='http://fs1.contoso.com/deviceregistration/'>here</A> for more information."

Efter tecknet-på sidan är anpassad, anpassning av företräde; Du bör därför anpassa för alla språk som du vill stödja. Alla anpassat innehåll tar en parameter för nationella inställningar. När du konfigurerar lokaliserat innehåll, den måste konfigureras med ett land-mindre nationella första, till exempel "en", innan du konfigurerar land och region-språk som "en-oss".

Ytterligare referenser

AD FS användaren loggar in anpassning

© 2017 Microsoft