Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Ändra namnet på företaget på sidan för AD FS

Bill Mathers|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2

Så här ändrar du namnet på företaget som visas på fliken logga-på sidan, använder du följande Windows PowerShell PowerShell-cmdlet och syntax. Det här värdet är som standard med hjälp av värdet från federationstjänsten visningsnamnet som du angav under installationen.

Ändra namn

Set-AdfsGlobalWebContent –CompanyName "Contoso Corp"  
Information

Du kan också använda Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) ändra namnet på företaget. Med Windows PowerShell ISE kan du visa innehållet i en Unicode-kompatibel miljö. Mer information finns i introduktion till Windows PowerShell ISE.

Ytterligare referenser

AD FS användaren loggar in anpassning

© 2017 Microsoft