Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Konfigurera regler för anspråk

Bill Mathers|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2

I ett anspråk-baserat identitetsmodellen Active Directory Federation Services (AD FS) som federation services funktion är att utfärda en token som innehåller en uppsättning anspråk. Anspråk regler styr beslut med avseende på anspråk som utfärdar AD FS. Anspråk på regler och alla serverkonfiguration data lagras i AD FS-konfigurationsdatabasen.

AD FS fattar beslut för utfärdande som är baserade på identitetsinformation som tillhandahålls på det i form av anspråk och annan relevant information. AD FS fungerar som en processor med regler genom att ta en uppsättning anspråk som indata, utför ett antal transformeringar och returnerar sedan en annan uppsättning anspråk som resultat på en hög nivå.

I följande avsnitt hjälper dig att skapa regler som behandlar AD FS:

Se även

AD FS-åtgärder

© 2017 Microsoft