Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Bitsadmin addfileset

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Lägger till en eller flera filer i det angivna jobbet.

Syntax

bitsadmin /addfileset <Job> <TextFile>

Parametrar

ParameternBeskrivning
JobbProjektets namn eller GUID
TextFileEn textfil som innehåller fjärr- och lokala filnamn. Obs: namnen är utrymmesbegränsad. Rader som börjar med tecknet # behandlas som en kommentar.

Exempel

C:\>bitsadmin /addfileset files.txt

Ytterligare referenser

Kommandoradssyntax för nyckel

© 2017 Microsoft