Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Bitsadmin cache och ta bort

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Tar bort en specifik cachepost.

Syntax

bitsadmin /Cache /delete RecordID 

Parametrar

ParameternBeskrivning
RecordIDGUID som är associerade med cache-post.

Exempel

I följande exempel tar bort cachepost med RecordID för {6511FB02-E195-40A2-B595-E8E2F8F47702}.

C:\>bitsadmin /Cache /delete {6511FB02-E195-40A2-B595-E8E2F8F47702} 

Ytterligare referenser

Kommandoradssyntax för nyckel

© 2017 Microsoft