Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Bitsadmin cache och lista

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Visar en lista över alla cacheposter.

Syntax

bitsadmin /Cache /list [/verbose] 

Exempel

I följande exempel visas alla cacheposter utförlig format.

C:\> bitsadmin /Cache /list /verbose

Ytterligare referenser

Kommandoradssyntax för nyckel

© 2017 Microsoft