Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Fullständig Bitsadmin

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Slutför jobbet. Hämtade filer är inte tillgängliga för dig tills du använder den här växeln. Använd den här växeln när jobbet flyttas till läget överförda. Annars finns endast de filer som har överförts.

Syntax

bitsadmin /complete <Job>

Parametrar

ParameternBeskrivning
JobbProjektets namn eller GUID

Exempel

När tillståndet för jobbet ÖVERFÖRS BITS har överförts alla filer i projektet. Filerna är emellertid inte tillgängliga förrän du använder de / fullständig växlar. Om du använder flera jobb myDownloadJob som deras namn måste du ersätta myDownloadJob med projektets GUID för att identifiera jobbet.

C:\>bitsadmin /complete myDownloadJob

Ytterligare referenser

Kommandoradssyntax för nyckel

© 2017 Microsoft