Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Bitsadmin listfiles

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Visar en lista över filer i det angivna jobbet.

Syntax

bitsadmin /listFiles <Job>

Parametrar

ParameternBeskrivning
JobbProjektets namn eller GUID

Exempel

Följande exempel hämtar listan över filer för jobbet myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetNotifyFlags myDownloadJob

Ytterligare referenser

Kommandoradssyntax för nyckel

© 2017 Microsoft