Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Bitsadmin setclientcertificatebyname

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Anger certifikatets ämnesnamn klientcertifikatet för klientautentisering i en HTTPS (SSL) begäran.

Syntax

bitsadmin /SetClientCertificateByID <Job> <store_location> <store_name> <subject_name>

Parametrar

ParameternBeskrivning
JobbProjektets namn eller GUID
Store_platsIdentifierar platsen för en systemlagret ska användas för att leta upp certifikatet. Exempel på möjliga värden:

1 (aktuella_ANVÄNDARE)

2 (LOKALA_DATOR)

3 (aktuella_SERVICE)

4 (TJÄNSTER)

5 (ANVÄNDARE)

6 (aktuella_ANVÄNDARE_GRUPP_PRINCIP)

7 (LOKALA_DATOR_GRUPP_PRINCIP)

8 (LOKALA_DATOR_ENTERPRISE)
Store_namnNamnet på certifikatarkivet. Exempel på möjliga värden:

CA (certifikatutfärdare certifikat)

MINA (personliga certifikat)

ROTEN (basala certifikat)

SPC (certifikatet)
Ämne_namnNamnet på certifikatet

Exempel

I följande exempel anges namnet på klientcertifikatet myCertificate ska användas för klientautentisering i en HTTPS (SSL) begäran för jobbet myJob.

C:\>bitsadmin bitsadmin /SetClientCertificateByName myJob 1 MY myCertificate 

Ytterligare referenser

Kommandoradssyntax för nyckel

© 2017 Microsoft