Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

BOOTCFG felsökningsloggar

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Lägger till eller ändrar felsökningsinställningarna för en angiven operativsystempost.

Syntax

bootcfg /debug {ON | OFF | edit}[/s <computer> [/u <Domain>\<User> /p <Password>]] [/port {COM1 | COM2 | COM3 | COM4}] [/baud {9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200}] [/id <OSEntryLineNum>]

Parametrar

ParameternBeskrivning
{Vidare & #124; INAKTIVERA & #124; Redigera}Anger värdet för felsökning.

Vidare -aktiverar stöd för fjärrfelsökning genom att lägga till alternativet /debug angiven.

INAKTIVERA -aktiverar stöd för fjärrfelsökning genom att ta bort alternativet /debug från den angivna.

Redigera -tillåter ändringar av port och ändrar överföringshastighet inställningar genom att ändra värdena för alternativet /debug för angiven.
/s Anger namnet eller IP-adressen för en fjärrdator (Använd inte omvända snedstreck). Standard är den lokala datorn.
/u \Kör kommandot med behörigheterna för den användare som angetts i eller\. Standardvärdet är behörigheterna för den inloggade användaren utfärdar kommandot.
/p Anger lösenordet för användarkontot som anges i den /u parameter.
/Port {COM1 & #124; COM2 & #124; COM3 & #124; COM4}Anger den COM-porten som ska användas för felsökning. Använd inte den /port parametern om felsökning är inaktiverad.
/baud {9600 & #124 19200 & #124; 38400 & #124 57600 & #124, 115200}Anger vilken överföringshastighet som ska användas för felsökning. Använd inte den /baud parametern om felsökning är inaktiverad.
/id Anger postradsnummer för operativsystemet i avsnittet [operating systems] i filen Boot.ini som startalternativen ska läggas till. Den första raden efter [operating systems] är 1.
/?Visar hjälpen vid Kommandotolken.
Anmärkningar
  • Om felsökning med port 1394 krävs kan du använda bootcfg dbg1394. ## Exempel Följande exempel visar hur du kan använda den bootcfg/Debugkommando: bootcfg /debug on /port com1 /id 2 bootcfg /debug edit /port com2 /baud 19200 /id 2 bootcfg /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /debug off /id 2 #### Ytterligare referenser Kommandoradssyntax för nyckel
© 2017 Microsoft