Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Ksetup:Domain

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Anger domännamnet för alla Kerberos-åtgärder. Exempel på hur du kan använda det här kommandot finns i exempel.

Syntax

ksetup /domain <DomainName>

Parametrar

ParameternBeskrivning
Namnet på den domän som du vill upprätta en anslutning. Använd det fullständigt kvalificerade domännamnet eller en enkel form av namn, till exempel contoso.com eller contoso.

Anmärkningar

Ingen.

Exempel

Upprätta en anslutning till en giltig domän, till exempel Microsoft med hjälp av den /mapuser underkommando:

ksetup /mapuser principal@realm domain-user /domain domain-name

När anslutningen lyckas får du ett nytt TGT eller en befintlig TGT kommer att uppdateras.

Ytterligare referenser

© 2017 Microsoft