Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

nfsstat

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Du kan använda nfsstat att visa eller återställa antalet anrop till Server för NFS.

Syntax

nfsstat [-z]

Beskrivning

Om du inte den - z alternativet i nfsstat kommandoradsverktyget visas antalet NFS V2, NFS V3 och mount V3 anrop till servern eftersom räknare har värdet 0, när den startades eller räknare återställdes med hjälp nfsstat – z.

© 2017 Microsoft