Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

prncnfg

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Konfigurerar eller Visar konfigurationsinformation om en skrivare.

Syntax

cscript Prncnfg {-g | -t | -x | -?} [-S <ServerName>] [-P <printerName>] [-z <NewprinterName>] [-u <UserName>] [-w <Password>] [-r <PortName>] [-l <Location>] [-h <Sharename>] [-m <Comment>] [-f <SeparatorFileName>] [-y <Datatype>] [-st <starttime>] [-ut <Untiltime>] [-i <DefaultPriority>] [-o <Priority>] [<+|->shared] [<+|->direct] [<+|->hidden] [<+|->published] [<+|->rawonly] [<+|->queued] [<+|->enablebidi] [<+|->keepprintedjobs] [<+|->workoffline] [<+|->enabledevq] [<+|->docompletefirst]

Parametrar

ParameternBeskrivning
-gVisar konfigurationsinformation om en skrivare.
-tKonfigurerar en skrivare.
-xByter namn på en skrivare.
-S Anger namnet på den fjärrdator som är värd för den skrivare som du vill hantera. Om du inte anger en dator används den lokala datorn.
-P Anger namnet på den skrivare som du vill hantera. Krävs.
-z Anger det nya skrivarnamnet. Kräver den - x och -P parametrar.
-u -w Anger ett konto som har behörighet att ansluta till den dator som värd för den skrivare som du vill hantera. Alla medlemmar av gruppen för lokala administratörer i måldatorns har dessa behörigheter, men de kan också ges till andra användare. Om du inte anger ett konto måste du vara inloggad på ett konto med dessa behörigheter för att kommandot ska fungera.
-r Anger vilken port som skrivaren är ansluten. Om detta är en parallell eller seriell port, använder du ID för port (till exempel LPT1 eller COM1). Om det är en TCP/IP-port Använd portnamnet som angavs när porten lades till.
-l Anger skrivarens placering, till exempel "kopia rum".
-h Anger skrivarens namn.
-m Anger skrivarens kommentarsträng.
-f Anger en fil som innehåller den text som visas på sidan avgränsare.
-y Anger de datatyper som skrivaren kan hantera.
st- Konfigurerar skrivaren för begränsad tillgänglighet. Anger tid på dagen då skrivaren är tillgänglig. Om du skickar ett dokument till en skrivare när den inte är tillgänglig kan dokumentet i kö (i bufferten) tills skrivaren blir tillgänglig. Du måste ange tid som en 24-timmarsklocka. Skriv till exempel följande om du vill ange 23:00:00 2300.
-ut Konfigurerar skrivaren för begränsad tillgänglighet. Anger tid på dagen då skrivaren inte längre är tillgänglig. Om du skickar ett dokument till en skrivare när den inte är tillgänglig kan dokumentet i kö (i bufferten) tills skrivaren blir tillgänglig. Du måste ange tid som en 24-timmarsklocka. Skriv till exempel följande om du vill ange 23:00:00 2300.
-o Anger en prioritet som används i bufferten för att fördela utskrifter i utskriftskön. En utskriftskö med högre prioritet får alla sina utskrifter innan någon kö med lägre prioritet.
-i Anger standardprioritet som tilldelats till varje utskriftsjobb.
{+ & #124;-} deladeAnger om den här skrivaren är delad i nätverket.
{+ & #124;-} direktAnger om dokumentet ska skickas direkt till skrivaren eller mellanlagras i bufferten.
{+ & #124;-} publicerasAnger om den här skrivaren ska publiceras i active directory. Om du publicerar skrivaren kan andra användare söka efter den utifrån dess placering och funktioner (till exempel färgutskrift och häftning).
{+ & #124;-} doldaReserverad funktion.
{+ & #124;-} rawonlyAnger om endast rådata utskriftsjobb kan buffras i kön.
{+ & #124-;} i köAnger att skrivaren ska vänta med utskriften tills sista sidan av dokumentet har överförts. Skriva ut programmet är inte tillgänglig förrän du är klar. Den här parametern garanterar dock att hela dokumentet är tillgängligt för skrivaren.
{+ & #124-;} keepprintedjobsAnger om utskriftshanteraren ska spara dokument när de skrivs ut. Om du aktiverar det här alternativet kan användare skicka ett dokument till skrivaren från utskriftskön i stället för från programmet utskrift.
{+ & #124-;} workofflineAnger om en användare kan skicka utskriftsjobb till utskriftskön om datorn inte är ansluten till nätverket.
{+ & #124-;} enabledevqAnger om utskrifter som inte matchar skrivarinställningarna (till exempel PostScript-filer som buffras vid icke PostScript-skrivare) ska vara kvar i kö eller skrivas ut.
{+ & #124-;} docompletefirstAnger om utskriftshanteraren ska skicka utskrifter med lägre prioritet som redan innan du skickar utskrifter med högre prioritet som redan är inte. Om det här alternativet är aktiverat och inga dokument har slutfört buffring, skickas större dokument före mindre. Du bör aktivera det här alternativet om du vill maximera skrivarens effektivitet på bekostnad av prioritet. Om det här alternativet är inaktiverat skickas alltid utskrifter med högre prioritet till respektive skrivarkö först.
{+ & #124-;} enablebidiAnger om skrivaren ska skicka statusinformation till bufferthanteraren.
/?Visar hjälpen vid Kommandotolken.

Anmärkningar

  • Den prncnfg kommandot är ett Visual Basic-skript som finns i %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\ katalog. Om du vill använda det här kommandot i en kommandotolk, Skriv cscript följt av den fullständiga sökvägen till filen prncnfg eller ändra kataloger till lämplig mapp. Till exempel: cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\prncnfg
  • Om informationen som du lämnar innehåller blanksteg, använder du texten inom citattecken (till exempel "computer Name"). ## Exempel För att visa konfigurationsinformation för skrivaren ColorPrinter_2 med en utskriftskö som värd för den fjärrdatorn HRServer skriver du: cscript prncnfg -g -S HRServer -P colorprinter_2 Om du vill konfigurera skrivaren Färgskrivare_2 så att bufferthanteraren i på fjärrdatorn HRServer behåller utskrifterna efter att de har skrivits ut skriver du: cscript prncnfg -t -S HRServer -P colorprinter_2 +keepprintedjobs Byta namn på en skrivare på fjärrdatorn med namnet HRServer från Färgskrivare_2 till colorprinter 3, typ: cscript prncnfg -x -S HRServer -P colorprinter_2 -z "colorprinter 3" #### Ytterligare referenser Kommandoradsalternativ för syntaxen nyckelnut kommandoreferens
© 2017 Microsoft