Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

återställa

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

återställer läsbar information från en skadad disk. Exempel på hur du använder det här kommandot finns exempel.

Syntax

recover [<Drive>:][<path>]<FileName>

Parametrar

ParameternBeskrivning
[:][]Anger sökvägen och namnet på den fil som du vill återställa. Filnamn krävs.
/?Visar hjälpen vid Kommandotolken.

Anmärkningar

  • Den återställer kommando läser en fil sektor för sektor, och återställer data från bra sektorer. Data i skadade sektorer går förlorade.
  • Skadade sektorer som rapporteras av chkdsk har markerats som "skadade" när disken har förberetts för åtgärden. De utgör ingen risk och återställer påverkar dem inte.
  • Eftersom alla data i skadade sektorer går förlorade när du återställer en fil, bör du återställa en fil i taget.
  • Du kan inte använda jokertecken (\* och ?) med den återställer kommando. Du måste ange en fil (och platsen för filen om det inte finns i den aktuella katalogen). ## Exempel Om du vill återställa filen Story.txt i katalogen \Fiction på enhet D, skriver du: recover d:\fiction\story.txt #### Ytterligare referenser Kommandoradssyntax för nyckel
© 2017 Microsoft