Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Reg export

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Kopierar angivna undernycklar, poster och värden för den lokala datorn till en fil för överföring till andra servrar. Exempel på hur du använder det här kommandot finns exempel.

Syntax

reg export KeyName FileName [/y]

Parametrar

ParameternBeskrivning
Anger den fullständiga sökvägen till undernyckeln. Exporten fungerar bara på den lokala datorn. Nyckelnamnet måste innehålla ett giltigt huvudnyckel. Godkända rotnycklar är: HKLM HKCU, HKCR, DATORN och HKCC.
Anger namnet och sökvägen för den fil som skapas under åtgärden. Filen måste ha filnamnstillägget .reg.
/ySkriver över en befintlig fil med namnet filnamn utan att be användaren bekräfta.
/?Visar hjälp för reg export vid Kommandotolken.

Anmärkningar

I följande tabell visas returvärden för den reg export åtgärd.

VärdeBeskrivning
0Lyckade
1Fel

Exempel

Om du vill exportera innehållet i alla undernycklar och värden för nyckeln MyApp till filen AppBkUp.reg, skriver du:

reg export HKLM\Software\MyCo\MyApp AppBkUp.reg

Ytterligare referenser

Kommandoradssyntax för nyckel

© 2017 Microsoft