Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Reg spara

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Sparar en kopia av angivna undernycklar, poster och värden i registret i en viss fil. Exempel på hur du använder det här kommandot finns exempel.

Syntax

reg save <KeyName> <FileName> [/y]

Parametrar

ParameternBeskrivning
Anger den fullständiga sökvägen till undernyckeln. För att ange fjärrdatorer kan inkludera datornamnet (i formatet \\computerName\) som en del av den nyckelnamn. Utelämna \\computerName\ orsakar används på den lokala datorn. Den nyckelnamn måste innehålla ett giltigt huvudnyckel. Godkända rotnycklar för den lokala datorn är: HKLM HKCU, HKCR, DATORN och HKCC. Om en fjärrdator anges godkända rotnycklar är: datorn.
Anger namnet på och sökvägen till filen som skapas. Om ingen sökväg anges används den aktuella sökvägen.
/ySkriver över en befintlig fil med namnet filnamn utan att be användaren bekräfta.
/?Visar hjälp för reg spara vid Kommandotolken.

Anmärkningar

  • I följande tabell visas returvärden för den reg spara åtgärd. |Värde|Beskrivning| |-----|--------| |0|Lyckade| |1|Fel|
  • Innan du redigerar registerposter sparar du den överordnade undernyckeln med den reg spara åtgärd. Om redigeringen misslyckas återställer du den ursprungliga undernyckeln med den reg restore åtgärd. ## Exempel Spara registreringsdatafilen MyApp till den aktuella mappen som en fil med namnet AppBkUp.hiv typ: reg SAVE HKLM\Software\MyCo\MyApp AppBkUp.hiv #### Ytterligare referenser Kommandoradssyntax för nyckel
© 2017 Microsoft