Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Scwcmd

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Scwcmd.exe-kommandoradsverktyget ingår med guiden Konfigurera säkerhet (SCW) kan användas för att utföra följande uppgifter:

 • Konfigurera en eller flera servrar med en princip som genereras med guiden Konfigurera Säkerhet.
 • Analysera en eller flera servrar med en princip som genereras med guiden Konfigurera Säkerhet.
 • Visa analysresultat i HTML-format.
 • Ångra principer för guiden Konfigurera Säkerhet.
 • Omvandla en princip som genereras med guiden Konfigurera Säkerhet till ursprungliga filer som stöds av en Grupprincip.
 • Registrera ett tillägg i databasen för säkerhetskonfiguration med guiden Konfigurera Säkerhet. När du använder scwcmd att konfigurera analysera eller återställa en princip på en fjärrserver, guiden Konfigurera Säkerhet måste installeras på fjärrservern. ## Syntax scwcmd <command> [<subcommand>] ## Parametrar |Underkommandot|Beskrivning| |-------|--------| |/analyze|Avgör om en dator är i enlighet med en princip.

  Se Scwcmd: analysera syntax och alternativ.| |/configure|Tillämpar en säkerhetsprincip som genereras med guiden Konfigurera Säkerhet på en dator.

  Se Scwcmd: konfigurera syntax och alternativ.| |/register|Utökar eller anpassar konfigurationsdatabasen för guiden Konfigurera säkerhet genom att registrera en konfigurationsdatabas som innehåller rollen, aktivitet, tjänsten eller porten definitioner.

  Se Scwcmd: registrera syntax och alternativ.| |/rollback|Gäller den senaste ångringsprincipen och sedan tar bort ångringsprincipen.

  Se Scwcmd: återställningen syntax och alternativ.| |/transform|Omvandlar en principfil för säkerhet som genereras med guiden Konfigurera Säkerhet i ett nytt grupprincipobjekt (GPO) i active directory Domain Services.

  Se Scwcmd: Omforma syntax och alternativ.| |/view|Renderar en XML-fil med hjälp av en angiven XSL-transformering.

  Se Scwcmd: visa syntax och alternativ.| |/?|Visar hjälpen vid Kommandotolken.| ## Ytterligare referenser
 • Kommandoradssyntax för nyckel
© 2017 Microsoft