Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

serverweroptin

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Kan du Aktivera felrapportering.

Syntax

serverweroptin [/query] [/detailed] [/summary]

Parametrar

ParameternBeskrivning
/queryKontrollerar den aktuella inställningen.
/detailedSkickar detaljerade rapporter automatiskt.
/summarySkickar sammanfattningsrapporter automatiskt.
/?Visar hjälpen vid Kommandotolken.

Exempel

Om du vill kontrollera den aktuella inställningen skriver du:

serverweroptin /query

Om du vill skicka automatiskt detaljerade rapporter, skriver du:

serverweroptin /detailed

Om du vill skicka sammanfattningsrapporter automatiskt skriver du:

serverweroptin /summary

Ytterligare referenser

© 2017 Microsoft