Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Telnet: ta bort

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Stänger av tidigare ange alternativ.

Syntax

u[nset] {bsasdel | crlf | delasbs | escape | localecho | logging | ntlm} [?]  

Parametrar

ParameternBeskrivning
bsasdelSkickar BACKSTEG som en BACKSTEG.
crlfSkickar den RETUR nyckel som en CR. Kallas även radmatning läge.
delasbsSkickar bort som bort.
escapeTar bort inställningen escape-tecken.
localechoInaktiverar lokalt eko.
loggningInaktiverar loggning.
NTLMInaktiverar NTLM-autentisering.
?Visar hjälp för kommandot.

Exempel

Inaktivera loggning.

u logging  

Ytterligare referenser

© 2017 Microsoft