Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Kommandot Set

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Anger egenskaper och attribut för Windows Deployment Services-servrar, förinstallerade datorer, bilder, avbildningen grupper och Transport-servrar.

Underkommandona

UnderkommandotBeskrivning
Underkommandot: set-enhetändrar attributen för en förinstallerad dator. En förinstallerad dator är en dator som har kopplats till ett datorkontoobjekt i servrar för active directory-domän (AD DS). Förinstallerade klienter kallas även för kända datorer.
Underkommandot: Ställ in-bildändrar attributen för en befintlig avbildning.
Underkommandot: set-ImageGroupändrar attributen för en befintlig avbildningsgrupp.
Underkommandot: set-ServerKonfigurerar inställningarna för en Windows Deployment Services-server.
Underkommandot: set-TransportServerKonfigurerar inställningarna för en Transportserver.
Underkommandot: set-DriverPackageByter namn och/eller aktivera eller inaktivera ett drivrutinspaket på en server.
Underkommandot: set-DriverGroupAnger egenskaperna för en befintlig drivrutinsgrupp på en server.
Underkommandot: set-DriverGroupFilterLägger till eller tar bort en befintlig grupp drivrutinsfilter från en drivrutinsgrupp.
© 2017 Microsoft