Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Med kommandot enable TransportServer

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Kan alla tjänster för Transport Server.

Syntax

wdsutil [Options] /Enable-TransportServer [/Server:<Server name>]

Parametrar

ParameternBeskrivning
[/Server:]Anger namnet på den Transportserver. Det kan vara antingen NetBIOS-namnet eller det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN). Om inget namn anges, används den lokala servern.

Exempel

Om du vill aktivera tjänsterna på servern, kör du något av följande:

wdsutil /Enable-TransportServer
wdsutil /verbose /Enable-TransportServer /Server:MyWDSServer

Ytterligare referenser

Kommandoradsverktyget Syntax nyckelnkommandot disable TransportServermed kommandot get TransportServerunderkommandot: Ange TransportServerunderkommandot: start TransportServerunderkommandot: stoppa TransportServer

© 2017 Microsoft