Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Distributionsguide för BranchCache

James McIllece|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Du kan använda den här guiden för information om hur du distribuerar BranchCache i Windows Server 2016.

Förutom i det här avsnittet innehåller följande underavsnitt i den här guiden.

Översikt över BranchCache-distribution

BranchCache är en WAN-nätverk bandbredd optimering teknik som ingår i vissa versioner av Windows Server 2016 måste Windows Server® 2012 R2, Windows Server® Windows Server 2012® 2008 R2 och relaterade Windows-klientoperativsystem.

Om du vill optimera WAN-bandbredden BranchCache kopierar innehåll från huvudkontoret innehållsservrar och cachelagrar innehållet på filialkontor, vilket gör att klienten datorer på lokalkontor tillgång till innehållet lokalt snarare än via ett WAN.

På filialkontor, informationen lagras i cacheminnet på servrar som kör funktionen BranchCache i Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 R2 – eller om det finns inga servrar i det lokalkontoret, innehåll cachelagras på klientdatorer som kör Windows 10®, Windows® 8.1, Windows 8 eller Windows 7®.

När en klientdator begär och tar emot innehåll från det huvudsakliga kontor eller molnet datacentret och innehållet cachelagras på filialkontoret kan kan andra datorer i samma filialen hämta innehållet lokalt i stället för att kontakta content server via WAN-länk.

Fördelarna med att distribuera BranchCache

BranchCache cache fil-, webb- och programinnehåll på filialkontor, vilket gör att klienten datorer åtkomst till data med hjälp av det lokala nätverket (LAN) istället för att komma åt innehållet över långsamma WAN-anslutningar.

BranchCache minskar WAN-trafiken såväl som den tid som krävs för branch office användarna kan öppna filer i nätverket. BranchCache är alltid den senaste informationen för användarna och skyddar säkerheten i ditt innehåll genom att kryptera cache på servern för värdbaserad cache och på klientdatorer.

Den här guiden innehåller

Den här distributionsguiden kan du distribuera BranchCache i följande lägen:

  • Läget för distribuerad cache. I det här läget klientdatorer i filialen office hämtar innehåll från innehållsservrar i molnet eller huvudkontoret och cachelagrar innehållet för andra datorer i samma filial. Läget för distribuerad cache kräver inte en serverdator på filialkontoret.

  • Läget för värdbaserad cache. I det här läget hämtar branch office klienten datorer hämta innehåll från innehållsservrar i molnet eller huvudkontoret och en server för värdbaserad cache innehållet från klienterna. Servern för värdbaserad cache sedan cachelagras innehållet för andra klientdatorer.

Handboken innehåller också instruktioner om hur du distribuerar tre typer av innehållsservrar. Innehållsservrar innehåller det ursprungliga innehållet som hämtas av klientdatorer i filialen office och en eller flera innehållsserver krävs för att distribuera BranchCache i båda lägena. De innehållsserver är:

  • Web server-baserade innehållsservrar. Dessa innehållsservrar Skicka innehåll till BranchCache-klientdatorer som använder HTTP- och HTTPS-protokollen. Dessa innehållsservrar måste köra Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 R2-versioner med stöd för BranchCache när BranchCache-funktionen är installerad.

  • BITS-baserad programservrar. Dessa innehållsservrar Skicka innehåll till BranchCache klientdatorer med Background Intelligent Transfer Service (BITS). Dessa innehållsservrar måste köra Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 R2-versioner med stöd för BranchCache när BranchCache-funktionen är installerad.

  • Filservrar serverbaserade innehåll. Dessa innehållsservrar måste köra Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 R2-versioner med stöd för BranchCache och när filen Services-serverrollen är installerad. Dessutom kan de BranchCache för nätverksfiler rolltjänst i serverrollen Filtjänster måste installeras och konfigureras. Dessa innehållsservrar Skicka innehåll till BranchCache-klientdatorer som använder protokollet Server Message Block (SMB).

Mer information finns i operativsystemversioner för BranchCache.

Krav för BranchCache-distribution

Följande är krav för distribution av BranchCache med hjälp av den här guiden.

  • Fil- och innehåll servrar måste köra något av följande operativsystem för att åstadkomma BranchCache: 2016 för Windows Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 R2. Windows 8 och senare klienter fortsätta att se fördelarna med BranchCache vid åtkomst till innehåll servrar som kör Windows Server 2008 R2, men de kan inte ändra användning av nya dela upp och hash-teknik i Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012.

  • Klientdatorer måste köra Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 för att använda den senaste Lanseringsmodell och dela upp och skapa hasher förbättringar som först presenterades i Windows Server 2012.

  • Värd servrar cache måste köra Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012 så att använda deployment förbättringar och skala funktionerna som beskrivs i det här dokumentet. En dator som kör något av dessa operativsystem som är konfigurerad som en värdbaserad cache-servern kan fortsätta att betjäna klientdatorer som kör Windows 7, men om du vill göra det, måste vara utrustad med ett certifikat som är lämpligt för Transport Layer Security (TLS), som beskrivs i Windows Server 2008 R2 och Windows 7 Distribueringsguide.

  • Active Directory-domänen krävs för att utnyttja fördelarna med Grupprincip och automatisk identifiering av värdbaserad cache, men en domän krävs inte att använda BranchCache. Du kan konfigurera enskilda datorer med Windows PowerShell. Dessutom är det inte krävs att domänkontrollanterna kör Windows Server 2012 eller senare för att kunna använda nya BranchCache grupprincipinställningar; Du kan importera de administrativa mallarna för BranchCache på domänkontrollanter som kör tidigare versioner av operativsystemet eller du kan skapa grupprincipobjekt i andra datorer som kör Windows 10, Windows Server 2016, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 eller Windows Server 2012.

  • Active Directory-platser används för att begränsa omfattningen av värdbaserad cache-servrar som identifieras automatiskt. För att automatiskt upptäcka en värdbaserad cache-server, måste både klient- och serverdatorer tillhöra samma plats. BranchCache är utformat för att ha en minimal inverkan på klienter och servrar och påverkas inte av att ytterligare maskinvarukrav utöver dem som behövs för att köra sina respektive operativsystem.

BranchCache historik och dokumentation

BranchCache infördes i Windows 7® och Windows Server® 2008 R2, och har förbättrats i Windows Server 2012, Windows 8 och senare operativsystem.

Information

Om du distribuerar BranchCache i andra operativsystem än Windows Server 2016 finns följande dokumentation.

© 2017 Microsoft