Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Skapa organisationsenhet för BranchCache filen servrar

James McIllece|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Du kan använda denna procedur för att skapa en organisationsenhet (OU) i Active Directory Domain Services (AD DS) för BranchCache filservrar.

Medlemskap i Domänadministratörer, eller motsvarande minimikravet för att kunna utföra den här proceduren.

Om du vill skapa filen BranchCache servrar organisationsenhet

  1. På en dator där AD DS installeras i Serverhanteraren klickar du på verktyg, och klicka sedan på Active Directory-användare och datorer. Öppnar konsolen Active Directory – användare och datorer.

  2. Högerklicka på den domän som du vill lägga till en OU i konsolen Active Directory – användare och datorer. Till exempel om domänen heter example.com, högerklicka på example.com. Peka på New, och klicka sedan på organisationsenhet. Den nytt objekt – organisationsenhet öppnas dialogrutan.

  3. I den nytt objekt – organisationsenhet i dialogrutan namn, Skriv ett namn för den nya Organisationsenheten. Till exempel om du vill namnge filservrar OU BranchCache skriva BranchCache filservrar, och klicka sedan på OK.

© 2017 Microsoft