Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Installera innehållsservrar som använder funktionen BranchCache

James McIllece|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Distribuera innehållsservrar är Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS), webbservrar, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), webbservrar och Background Intelligent Transfer service (BITS)-servrar för program, till exempel Windows Server Update Services (WSUS) och System Center Configuration Manager gren distribution plats-servrar, måste du installera funktionen BranchCache, starta tjänsten BranchCache och göra ytterligare anpassningar (för WSUS-servrar).

Se följande avsnitt kan du distribuera innehållsservrar.

© 2017 Microsoft