Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Aktivera DirectAccess

James McIllece|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Windows Server 2016 och Windows Server 2012 kombinera DirectAccess och Remote Access Service (RAS) VPN i en enskild roll för fjärråtkomst. Den här översikten innehåller en introduktion till de konfigurationssteg som krävs för att distribuera en enstaka server för Windows Server 2016 eller Windows Server 2012 fjärråtkomst med grundläggande inställningar.

Kontrollera innan du påbörjar distributionen planera stegen som beskrivs i tänker aktiverar DirectAccess.

© 2017 Microsoft