Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

STEG 8 ögonblicksbild DirectAccess kluster-NLB-konfiguration

James McIllece|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Detta avslutar testlaboratoriet DirectAccess. Spara den här konfigurationen så att du kan snabbt gå tillbaka till en fungerande DirectAccess med NLB klusterkonfigurationen som du kan testa andra modulära DirectAccess testa i labbet stödlinjer testa i labbet guide tillägg eller för egna experiment och inlärning gör du följande:

  1. Stäng alla fönster och sedan utföra en korrekt avslutning på alla fysiska datorer eller virtuella datorer i testlaboratoriet.

  2. Om din lab baseras på virtuella datorer, spara en ögonblicksbild av varje virtuell dator och namnet ögonblicksbilder DirectAccess-kluster och Utjämning av Nätverksbelastning. Skapa diskavbildningar för att spara DirectAccess-testlaboratoriekonfiguration om labbet används fysiska datorer.

© 2017 Microsoft