Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Dokumentationen till fjärråtkomst Server roll

James McIllece|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Remote Access-serverrollen dokumentationen innehåller information som du kan använda vid distribution av någon av tre rolltjänsterna (DirectAccess, Routning och fjärråtkomst (RAS), Webbprogramproxy) var för sig eller på samma server. Till exempel tillämpa dessa dokument till situationer där du har distribuerat en kombination av de tre rolltjänsterna, till exempel distribuera både RRAS och DirectAccess på samma server.

Förutom i det här avsnittet finns följande Remote Access-serverrollen dokumentation.

© 2017 Microsoft