Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

NPS-mallar

James McIllece|Senast uppdaterad: 2017-03-10
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Network Policy Server (NPS) mallar kan du skapa konfigurationselement som Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) klienter eller delade hemligheter som du kan återanvända på den lokala NPS-servern och exportera för att använda på andra NPS-servrar.

NPS-mallar har utformats för att minska tiden och kostnaden som krävs för att konfigurera NPS på en eller flera servrar. Följande typer av NPS-mallen är tillgängliga för konfigurering i Mallhantering:

  • Delade hemligheter
  • RADIUS-klienter
  • Fjärr-RADIUS-servrar
  • IP-filter
  • Reparationsservergrupper

Konfigurera en mall skiljer sig från att konfigurera NPS-servern direkt. Skapa en mall påverkas inte NPS-serverns funktionalitet. Det är bara när du väljer mallen på rätt ställe i NPS-konsolen som mallen påverkar NPS-serverfunktionalitet.

Till exempel om du konfigurerar en RADIUS-klient i NPS-konsolen under RADIUS-klienter och servrar som du har ändrat NPS-serverkonfigurationen och tagit ett steg i hur du konfigurerar NPS för att kommunicera med en av dina nätverksåtkomstservrar (NAS). (Nästa steg är att konfigurera så att NAS kommunicerar med NPS.) Men om du konfigurerar en ny RADIUS-Klientmall i NPS-konsolen under Mallhantering istället för att skapa en ny RADIUS-klient under RADIUS-klienter och servrar, du har skapat en mall, men du har inte ändrat NPS-serverfunktionen ännu. Om du vill ändra NPS-serverfunktionaliteten måste du välja mallen på rätt plats i NPS-konsolen.

Skapa mallar

Om du vill skapa en mall öppnar du NPS-konsolen, högerklicka på en malltyp t.ex IP-filter, och klicka sedan på New. En ny mall-egenskapssida öppnas kan du konfigurera din mall.

Använda mallar lokalt

Du kan använda en mall som du har skapat i Mallhantering genom att navigera till en plats i NPS-konsolen där mallen kan tillämpas. Till exempel om du skapar en ny mall för delade hemligheter som du vill tillämpa på en RADIUS-klientkonfiguration i RADIUS-klienter och servrar och RADIUS-klienter, öppna Egenskaper för RADIUS-klienten. I markerar du en befintlig mall för delade hemligheter, Välj den mall som du skapade tidigare i listan över tillgängliga mallar.

Mer information om NPS finns Network Policy Server (NPS).

© 2017 Microsoft