Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Översikt över Arbetsmappar

Jason Gerend|Senast uppdaterad: 2017-04-14
|
1 Medverkande

Gäller: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7

I det här avsnittet beskrivs Arbetsmappar, en rolltjänst för filservrar som kör Windows Server som ger användarna en konsekvent metod för att komma åt arbetsfiler från datorer och enheter.

Läs följande om du vill ladda ned eller använda Arbetsmappar i Windows Server 2012 R2, Windows 10 eller Windows 7:

Rollbeskrivning

Med Arbetsmappar kan användare lagra och få åtkomst till sina arbetsfiler på privata datorer och enheter, så kallat BYOD (Bring Your Own Device), förutom på företagets datorer. Användarna har en bekväm plats där de kan lagra sina arbetsfiler och kommer åt dem oavsett var de befinner sig. Organisationer behåller kontrollen över företagets data genom att lagra filerna på centralt hanterade filservrar. De kan även ange principer för användarenheterna, till exempel kryptering och lösenord för låsskärm.

Arbetsmappar kan distribueras med befintliga distributioner av mappomdirigering, offlinefiler och Arbetsmappar. Arbetsmappar lagrar användarfiler i en mapp på servern som kallas synkroniseringsresurs. Du kan ange en mapp som redan innehåller användardata, vilket gör att du kan använda Arbetsmappar utan att migrera servrar och data eller omedelbart fasa ut din befintliga lösning.

Praktiska tillämpningar

Administratörer kan använda användarmappar för att ge användare åtkomst till deras arbetsfiler samtidigt som centraliserad lagring och kontroll över organisationens data bibehålls. Med Arbetsmappar kan du bland annat:

 • Tillhandahålla en enskild åtkomstpunkt för arbetsfiler från användarens datorer och enheter på jobbet och hemma

 • Komma åt arbetsfiler offline och sedan synkronisera dem med den centrala filservern när datorn eller enheten är uppkopplad mot Internet eller intranätet igen

 • Distribuera med befintliga distributioner av mappomdirigering, offlinefiler och Arbetsmappar

 • Använda befintliga tekniker för filserverhantering, till exempel filklassificering och mappkvoter, för att hantera användardata

 • Ange säkerhetsprinciper för att instruera användarens datorer och enheter att kryptera Arbetsmappar och använda ett lösenord för låsskärmen

 • Använd redundanskluster med Arbetsmappar för att ge en lösning för hög tillgänglighet

Viktiga funktioner

Arbetsmappar innehåller följande funktioner.

FunktionerTillgänglighetBeskrivning
Rolltjänsten Arbetsmappar i ServerhanterarenWindows Server 2012 R2 eller Windows Server 2016Med fil- och lagringstjänster kan du konfigurera synkroniseringsresurser (mappar som innehåller användarens arbetsfiler), övervaka Arbetsmappar och hantera synkroniseringsresurser och användaråtkomst
Cmdlets för ArbetsmapparWindows Server 2012 R2 eller Windows Server 2016En Windows PowerShell-modul som innehåller omfattande cmdlets för hantering av servrar för Arbetsmappar
Integrering av Arbetsmappar med WindowsWindows 10

Windows 8.1

Windows RT 8.1

Windows 7 (nedladdning krävs)
Arbetsmappar ger följande funktioner på Windows-datorer:

- Ett objekt på Kontrollpanelen som konfigurerar och övervakar Arbetsmappar
- Integrering i Utforskaren som ger snabb åtkomst till filer i Arbetsmappar
- En synkroniseringsmotor som överför filer till och från en central filserver med optimering av batteritiden och systemprestanda
Appen Arbetsmappar för enheterAndroid

Apple iPhone och iPad®
En app som ger åtkomst till filer i Arbetsmappar från populära enheter

Nya och ändrade funktioner

I följande tabell beskrivs några av de viktigaste förändringarna i Arbetsmappar.

Funktion/funktionalitetNy eller uppdaterad?Beskrivning
Snabbare ändringsreplikeringUppdaterad i Windows 10 och Windows Server 2016När filändringar synkroniseras med en Arbetsmappar-server som kör Windows Server 2012 R2 meddelas inte klienterna om ändringen och det tar upp till 10 minuter att få uppdateringen. När du använder Windows Server 2016 meddelar Arbetsmappar-servern direkt Windows 10-klienterna och filändringarna synkroniseras omedelbart. Den här funktionen är ny i Windows Server 2016 och kräver en Windows 10-klient. Om du använder en äldre klient eller om Arbetsmappar-servern kör Windows Server 2012 R2 fortsätter klienten att göra en avsökning efter ändringar var tionde minut.
Integrerad med principen för företagsdataskydd (EDP)Tillagd i Windows 10 i uppdateringen från november 2015Om en administratör distribuerar EDP kan Arbetsmappar framtvinga dataskydd genom att kryptera data på datorn. Vid krypteringen används en nyckel som är associerad med företags-id:t, vilken kan fjärrensas med ett hanteringspaket för mobila enheter som stöds, till exempel Microsoft Intune.
Microsoft Office-integreringTillagd i Windows 10 i uppdateringen från november 2015I Windows 8.1 kan du navigera till Arbetsmappar i Office-appar genom att klicka på eller trycka på Den här datorn och sedan navigera till platsen för Arbetsmappar på datorn. I Windows 10 kan du göra det ännu enklare att komma åt Arbetsmappar genom att lägga till det i listan med platser som visas i Office när du sparar eller öppnar filer. Mer information finns i Arbetsmappar i Windows 10 och Felsökning med hjälp av Arbetsmappar som en plats i Microsoft Office.

Programvarukrav

Arbetsmappar har följande programvarukrav för filservrar och nätverkets infrastruktur:

 • En server som kör Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2016 som värd för synkroniseringsresurser med användarfiler

 • En volym som formaterats med filsystemet NTFS för att lagra användarfiler

 • Om du vill framtvinga principer för lösenord på Windows 7-datorer måste du använda grupprincip för lösenordsprinciper. Du måste också utesluta Windows 7-datorer från lösenordsprinciper för Arbetsmappar (om du använder dessa).

  Om du vill att användarna ska kunna synkronisera via Internet, finns det ytterligare krav:

 • Ett servercertifikat för varje filserver som ska vara värd för Arbetsmappar (plus ett servercertifikat för omvänd proxyserver). Dessa certifikat ska komma från en certifikatutfärdare (CA) som är betrodd av användarna, helst en offentlig certifikatutfärdare

 • Möjligheten att göra en server tillgänglig från Internet genom att skapa publiceringsregler i organisationens omvända proxy- eller nätverksgateway

 • Ett offentligt registrerat domännamn och möjligheten att skapa ytterligare offentliga DNS-poster för domänen

 • (Valfritt) En Active Directory Domain Services-skog med schematillägg i Windows Server 2012 R2 för att stödja automatiskt refererade datorer och enheter till rätt server när du använder flera filservrar

 • (Valfritt) Active Directory Federation Services (AD FS)-infrastruktur när du använder AD FS-autentisering

  Arbetsmappar har följande programvarukrav för klientdatorer:

 • Datorerna och enheterna måste köra något av följande operativsystem:

  • Windows 10

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows 7

  • Android 4.4 KitKat och senare

  • iOS 10.2 och senare

 • Windows 7-datorer måste använda någon av följande versioner av Windows:

  • Windows 7 Professional

  • Windows 7 Ultimate

  • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7-datorer måste vara anslutna till organisationens domän (de kan inte anslutas till en arbetsgrupp).

 • Det finns tillräckligt med ledigt utrymme på en lokal NTFS-formaterad enhet för att lagra alla användares filer i Arbetsmappar plus ytterligare 6 GB ledigt utrymme om Arbetsmappar finns på systemenheten, som standard. Arbetsmappar använder följande plats som standard: %USERPROFILE%\Work Folders

  Användare kan dock ändra platsen under installationen (microSD-kort och USB-enheter som har formaterats med filsystemet NTFS är platser som stöds även om synkroniseringen avbryts om enheterna tas bort).

  Den maximala storleken för enskilda filer är som standard 10 GB. Det finns inga lagringsgränsen per användare, men administratörer kan använda funktionen kvoter för hanteraren för filserverresurser för att implementera kvoter.

 • Arbetsmappar stöder inte återställning av status för virtuella klientdatorer. Utför istället en säkerhetskopiering och återställ inifrån den virtuella klientdatorn genom att använda System Image Backup eller ett annat program för säkerhetskopiering.

Arbetsmappar jämfört med andra synkroniseringstekniker

I följande tabell beskrivs placeringen av olika synkroniseringstekniker från Microsoft och när du använder.

ArbetsmapparOfflinefilerOneDrive för företagOneDrive
TekniksammanfattningSynkroniserar filer som lagras på en filserver med datorer och enheterSynkroniserar filer som lagras på en filserver med datorer som har åtkomst till företagsnätverket (kan ersättas med Arbetsmappar)Synkroniserar filer som lagras i Office 365 eller i SharePoint med datorer och enheter i eller utanför ett företagsnätverk, och ger möjlighet att samarbeta i dokumentSynkroniserar personliga filer som lagras i OneDrive med PC-datorer, Mac-datorer och enheter
Är avsedd att ge användare åtkomst till arbetsfilerJaJaJaNej
MolntjänstIngenIngenOffice 365Microsoft OneDrive
Interna nätverksservrarFilservrar som kör Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2016FilservrarSharePoint-server (valfritt)Ingen
Klienter som stödsPC, iOS, AndroidPC-datorer i ett företagsnätverk eller anslutna via DirectAccess, VPN eller annan teknik för fjärråtkomstPCs, iOS, Android, Windows PhonePC, Mac, Windows Phone, iOS, Android
Information

Utöver de synkroniseringstekniker som anges i föregående tabell erbjuder Microsoft andra replikeringstekniker som DFS Replication, som är utformad för server-till-server-replikering och BranchCache, som är en accelerationsteknik för kontorsnätverk. Mer information finns i DFS-namnrymder och DFS Replication och BranchCache-översikt

Information om Serverhanteraren

Arbetsmappar är en del av rollen fil- och lagringstjänster. Du kan installera Arbetsmappar med guiden Lägg till roller och funktioner eller cmdleten Install-WindowsFeature. Båda metoderna utför följande:

 • Lägger till sidan ArbetsmapparFil- och lagringstjänster i Serverhanteraren

 • Installerar tjänsten Windows-synkroniseringsresurser som Windows Server använder som värd för synkroniseringsresurser

 • Installerar Windows PowerShell-modulen SyncShare för att hantera Arbetsmappar på servern

Samverkan med Windows Azure Virtual Machines

Du kan köra den här Windows Server-rolltjänsten på en virtuell dator i Windows Azure. Det här scenariot har testats med Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2016.

Information om hur du kommer igång med Windows Azure Virtual Machines finns på webbplatsen för Windows Azure.

Se även

Mer relaterad information finns i följande resurser.

InnehållstypReferenser
Produktutvärdering- Arbetsmappar för Android – släppt (blogginlägg)
- Arbetsmappar för iOS – iPad-versionen av appen (blogginlägg)
- Introduktion till Arbetsmappar på Windows Server 2012 R2 (blogginlägg)
- Introduktion till Arbetsmappar (Channel 9-video)
- Distribution av Test Lab för Arbetsmappar (blogginlägg)
- Arbetsmappar för Windows 7 (blogginlägg)
Distribution- Utforma implementering av Arbetsmappar
- Distribuera Arbetsmappar
- Distribuera Arbetsmappar med AD FS och webbprogramproxy (WAP)
- Guide för migrering av offlinefiler (CSC) till Arbetsmappar
- Prestandaöverväganden för distribution av Arbetsmappar
- Arbetsmappar för Windows 7 (64-bitars nedladdning)
- Arbetsmappar för Windows 7 (32-bitars nedladdning)
Åtgärder- iPad-appen Arbetsmappar: Vanliga frågor och svar (för användare)
- Certifikathantering för Arbetsmappar (blogginlägg)
- Övervaka distributioner av Arbetsmappar i Windows Server 2012 R2 (blogginlägg)
- SyncShare-cmdlets (Arbetsmappar) i Windows PowerShell
- PowerShell-cmdlets för fil- och lagringstjänster, snabbreferens för Windows Server 2012 R2 Preview Edition
Felsökning- Windows Server 2012 R2 – Lösa portkonflikter med IIS-webbplatser och Arbetsmappar (blogginlägg)
- Vanliga fel i Arbetsmappar
Gruppresurser- Forum för filtjänster och lagring
- Lagringsteamet på Microsoft: Blogg om filkabinett
- Ställ en fråga till teamet bakom Microsofts blogg om Katalogtjänster
Relaterade tekniker- Lagring i Windows Server 2016
- Fil- och lagringstjänster
- Hanteraren för filserverresurser
- Omdirigering av mappar, offline-filer och centrala användarprofiler
- BranchCache
- DFS-namnrymder och DFS Replication
© 2017 Microsoft