Skip to main content
Dağıtımınızı test edin
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack için Microsoft En İyi Yöntemler Çözümleyicisi'ni (BPA) kullanarak dağıtımınızı sınayabilirsiniz.BPA, Microsoft Azure Pack bileşenlerinizi çözümleyen bir araçtır.Birçok yapılandırma, güvenlik ve performans sorununu anında tanımlamanıza yardımcı olur ve bunları gidermek için en iyi yöntemler önerir.

System_CAPS_tipİpucu

"En iyi yöntem", ürünün uzmanları tarafından tanımlanan bir kural veya öneridir.Bu kurallar ürün performansını iyileştirmek ve güvenlik ya da işlevsellik sorunlarını önlemek üzere tasarlanmış yapılandırmalar veya ayarlardır.

Microsoft Azure Pack için BPA'yı, yüklemenizi sınamak ve bir üretim ortamında kullanılmaya hazır olduğunu onaylamak için kullanmanız gerekir.Aşağıdaki durumlarda çalıştırmanız idealdir:

  • Microsoft Azure Pack'i yükleyip yapılandırdıktan hemen sonra.

  • Microsoft Azure Pack ayarlarını değiştirdikten sonra.

  • Microsoft Azure Pack performansının en iyi düzeyde olmadığını düşündüğünüzde.

Bu testler sırasında bulduğunuz sorunların düzeltilmesi, kapalı kalma süresini en aza indirip yapılandırma, güvenlik ve performansı en iyi duruma getirerek Microsoft Azure Pack için toplam sahip olma maliyetinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Aracın otomatik aralıklarla çalıştığından emin olmak isterseniz Görev Zamanlayıcı'yı kullanabilirsiniz.Daha fazla bilgi için Windows Geliştirme Merkezi'nde Görev Zamanlayıcı konusuna bakın.

Microsoft Azure Pack için BPA, yüklü olduğu makinenin yazılım yapılandırmalarını taramak üzere Microsoft Temel Yapılandırma Çözümleyicisi (MBCA) 2.0 içinde çalışır.Microsoft Azure Pack'te yüklü tüm bileşenleri otomatik olarak algılar ve yapılandırmalarını bir dizi kuralla karşılaştırır.MBCA daha sonra uyumlu olmayan tüm sorunları listeler.

Kritik olanlar da dahil olmak üzere kural ihlalleri her zaman sorunlara neden olmayabilse de kötü performans, düşük güvenilirlik, beklenmeyen çakışmalar veya daha yüksek güvenlik riskleri ile sonuçlanabilen sorunları gösterir.

System_CAPS_warningUyarı

Microsoft Azure Pack için BPA, Microsoft Azure Pack yüklemenizin performans ve güvenlik iyileştirme sorunlarını bir dizi kurala göre tanımlar.Makineleriniz bu kuralların algılamadığı ek sorunlara sahip olabilir.

Aşağıdaki tabloda kurallar için üç olası önem düzeyi açıklanmaktadır. 

Önem düzeyi

Açıklama

Uyumlu

Bileşen bir kuralın koşullarını karşılar.

Uyarı

Bileşen şu anda çalıştığı için uyumludur, ancak yapılandırma veya ilke ayarlarında değişiklik yapılmazsa bir kuralın koşullarını yerine getirmeyebilir.

Hata

Bileşen bir en iyi yöntem kuralının koşullarını yerine getirmez ve işlevsellik sorunları beklenebilir.

BPA aşağıdaki kategorilerde en iyi yöntem önerileri sağlar.

Kategori adı

Açıklama

Güvenlik

Güvenlik kuralları bir bileşenin yetkisiz veya kötü amaçlı kullanıcılar ya da gizli ve özel verilerin kaybedilmesi ya da çalınması gibi tehditlere maruz kalma riskini ölçer.

Performans

Performans kuralları bir bileşenin iş yükü için beklenen süre içinde istekleri işleme alma ve belirtilen görevlerini yerine getirme becerisini ölçer.

Yapılandırma

Yapılandırma kuralları, bileşenin en iyi şekilde performans göstermesi için değişiklik gerektirebilecek bileşen ayarlarını tanımlar.Yapılandırma kuralları hata iletilerine neden olabilen veya bileşenin belirtilen görevlerini gerçekleştirmesini önleyebilen çakışmaların engellenmesine yardımcı olabilir.

Çalışma

İşlem kuralları, belirtilen görevlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak bileşenin olası hatalarını tanımlar.