Skip to main content
Web Siteleri MBCA2 Modeli ile Yüklemenizi Doğrulama
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri yüklemenizi doğrulamaya yardımcı olmak üzere Web Siteleri MBCA2 Modelini kullanabilirsiniz.Web Siteleri MBCA Modeli, yüklemenizin belirli yönlerini denetlemek üzere Microsoft Temel Yapılandırma Çözümleyicisi v2.0 (MBCA2) ile birlikte çalışır.Denetimleri gerçekleştirmek için Microsoft Temel Yapılandırma Çözümleyicisi'ni Web Siteleri Denetleyicisinde çalıştırın.

Aşağıdaki tabloda bir Microsoft Azure Pack: Web Siteleri yüklemesi için yapılan denetimler ve denetim başarısız olduğunda görünen önem düzeyleri gösterilmektedir.

Yükleme Denetimi

Önem Derecesi

Her rolden birden fazla olup olmadığını denetleyin

Uyarı

Her rolden en az bir tane olup olmadığını denetleyin

Hata

Sunucuların benzersiz adlara sahip olup olmadığını denetleyin

Hata

Ayrılmış Örnekler için kullanılabilir yedek çalışanlar olup olmadığını denetleyin

Uyarı

FSRM (Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi) yapılandırmasını denetleyin

Hata

Dosya Sunucusu rolüne WinRM üzerinden erişilebildiğini denetleyin

Hata

Ölçüm ve barındırma SQL veritabanı bağlantı dizelerinin doğru olup olmadığını denetleyin

Hata

PowerShell modülünün yüklü olup olmadığını denetleyin

Hata

 1. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri‘ni yükleyin ve yapılandırın.

 2. Web Siteleri Denetleyici’de, http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=16475 adresinden Microsoft Baseline Configuration Analyzer v2.0 sürümünü indirin ve yükleyin.

 3. Web Siteleri Denetleyici'de Microsoft Yükleme Merkezi'nden WebSitesMBCA2.msi dosyasını indirip yükleyin.Bunun yapılması Web Siteleri MBCA2 modelini yükler ve Microsoft Temel Yapılandırma Çözümleyicisi'nde denetimleri kullanılabilir hale getirir.

 4. Normalde "C:\Program Files\Microsoft Baseline Configuration Analyzer 2\MBCA.exe" dizininde bulunan MBCA2 dosyasını çalıştırın.

  1. Ürün için Microsoft Azure Pack Web Siteleri'ni seçin.

  2. Taramayı Başlat'ı seçin.

Bir gecikme sonrasında tarama sonuçları gösterilir.Hata olarak bildirilen her türlü koşul, Web Sitelerinin arıza yapmasına neden olabilen bir sorundur.

System_CAPS_warningUyarı

Uyarı olarak bildirilen her türlü koşul hemen düzeltilmelidir.

 • MBCA2 modeli yalnızca Denetleyici rolü üzerinde çalıştırmaya yöneliktir.Sonuçlar yalnızca Denetleyici üzerinde rapor edilir.

 • Web Siteleri MBCA2 Modeli, ortamınızla ilgili sorunların hatalarını ayıklamanıza yardımcı olabilir ve bu nedenle en çok yardımcı ve faydalı olduğu durum Microsoft Azure Pack: Web Siteleri yüklemesi ve yapılandırmasının tamamlanmasından sonradır.

 • Web Siteleri MBCA2 Modelini kullanmak için Web Siteleri Rollerinin yük dengelemeye hazır olması gerekmez.Aslında, Web Siteleri MBCA2 Modeli rollerin yük dengelemesi için hazır duruma neden gelemediğini bulmanıza yardımcı olabilir.