Skip to main content
Microsoft Azure Pack İçinde SQL AlwaysOn Kullanılabilirlik Gruplarını Yapılandırma
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack'te SQL Server hizmeti ile SQL AlwaysOn Kullanılabilirlik Grupları özelliğini kullanabilirsiniz.SQL AlwaysOn Kullanılabilirlik Grupları özelliği, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition'da kullanılabilir ve veritabanı yansıtmaya kuruluş düzeyinde alternatif sağlayan bir yüksek kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma çözümüdür.Bu özellik, kiracı veritabanının, tek bir SQL örneğinin yanılma payına bağımlılığını azaltır.

SQL AlwaysOn Kullanılabilirlik Grupları hakkında daha fazla bilgi için http://msdn.microsoft.com/library/hh510230.aspx adresine gidin.

Kapsanan veritabanı oluşturma işlemi bu özelliği etkinleştiren temel değişikliktir.Kapsanan bir veritabanı diğer veritabanlarından ve veritabanını barındıran SQL Server örneğinden yalıtılmış bir veritabanıdır.Kapsanan veritabanları hakkında daha fazla bilgiye http://msdn.microsoft.com/library/ff929071.aspx adresinden ulaşılabilir.Kapsanan veritabanı oluşturma işlemi, yöneticilerin kullanılabilirlik gruplarına veritabanları eklemesini ve çoğaltmayı başlatmasını sağlar.Kapsanan kullanıcılar örnek düzeyinde kullanıcılara göre oluşturulur.Yük devretme durumunda tüm kapsanan veritabanları ve kapsanan kullanıcılar çoğaltılır.Kullanıcı, ikincil örnekte yeni oturumlar oluşturmadan ikincil örnekteki veritabanlarına erişmeye devam eder.

SQL AlwaysOn Kullanılabilirlik Grupları'nı kullanmadan önce aşağıdakilerden emin olun:

 • SQL AlwaysOn Kullanılabilirlik Gruplarını ayarlama önkoşullarının listesi burada bulunabilir.

 • SQL AlwaysOn Kullanılabilirlik Gruplarını etkinleştirmek için Windows Azure Pack ile SQL veritabanı oluşturmadan önce her SQL örneğinde aşağıdaki betiği çalıştırın:

  sp_configure ‘contained database authentication’, 1
  RECONFIGURE
  GO
 • Kullanılabilirlik grubu dinleyicisini eklemeden önce AlwaysOn Kullanılabilirlik Grubu'nun bir parçası olarak tüm ikincil sunucuların yapılandırıldığından emin olun.

 • Kullanılabilirlik grubu dinleyicisi Windows Azure Pack ile birlikte kullanıldıktan sonra ilişkili örneğin yukarıdaki kapsama ayarını değiştirmeyin.

 • Önkoşullarda anlatıldığı gibi SQL AlwaysOn veritabanı için gerekli bir dosya paylaşımı sağlayın.

Aşağıdakileri yapın:

 • SQL'de karşılık gelen kullanılabilirlik grubu dinleyicisi ile bir kullanılabilirlik grubu oluşturun.Ayrıntılar için bkz. http://msdn.microsoft.com/library/ff878399.aspx.

  System_CAPS_noteNot

  AlwaysOn Grup Dinleyicisini varsayılan bağlantı noktası 1433'ü kullanacak şekilde yapılandırın.

 • "Yüksek kullanılabilirlik (AlwaysOn etkin)." türünde bir SQL grubu oluşturun

 • Bu SQL Server grubunun bir parçası olacak tüm birincil ve ikincil sunuculara erişilebilen bir dosya paylaşımı belirtin.

 • Kullanılabilirlik grubu dinleyicisini yukarıda oluşturduğunuz gruba ekleyin.

 • Dinleyiciyi Microsoft Azure Pack'e ekledikten sonra kullanılabilirlik grubuna ikincil sunucu eklerseniz, yöneticiler için yönetim portalındaki SQL Server uzantısında dinleyici için onarım bağlantısının tetiklendiğinden emin olun.Aksi takdirde, kiracılar yeni veritabanları oluşturamaz veya var olan veritabanlarını yeniden boyutlandıramaz, değiştiremez ya da silemez.

Yöneticinin SQL Server'da aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmesi gerekir:

 • Düzenli olarak boş alan oluşturmak için her SQL Server Yüksek Kullanılabilirlik (AlwaysOn etkin) grubu için belirtilen dosya paylaşımını temizleyin.Bunu yapmak için otomatik bir işlem yoktur.

 • Bir yük devretmenin oluşumlarını izlemek için SQL Server yönetim paketine bir SQL Server İlkesi ekleyin.Bu ilke eklendikten sonra yönetim paketi tarafından otomatik olarak algılanır ve sistem durumu modeli olarak kullanılır.