Skip to main content
Hizmet Raporlama'yı Microsoft Azure Pack ile Tümleştirme
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Windows Server için Windows Azure Pack hem yöneticilere hem de kiracılara sanal makineler hakkında kullanım verilerini ulaştırmak üzere System Center 2012 R2 ile sağlanan Hizmet Raporlama özelliğini kullanır. Hizmet Raporlama özelliği veri toplamak için bir SQL aracı işi (SQL Server Integration Services kullanarak) kullanır ve ardından raporlarda kullanmak üzere bu verileri işler.

Hizmet Raporlama tarafından toplanan verileri kullanarak, Microsoft Azure Pack içinde VM Bulutları hizmeti tarafından sağlanan sanal makineler için her bir kiracının hesaplama, bellek, depolama ve ağ kaynakları tüketimlerini gösteren ayrıntılı görünümlerini oluşturabilirsiniz.

Hizmet Raporlama özelliği, isteğe bağlı bir System Center 2012 R2 bileşeni olarak yüklenir (özellikle Orchestrator kurulumu kullanılarak). Hizmet Raporlama hem Operations Manager (VMM'den veri toplamak üzere kullanılır) hem de Microsoft Azure Pack'ten verileri toplar; bu nedenle Hizmet Raporlama özelliğini kullanmak istiyorsanız, VMM dağıtımınız ile birlikte Operations Manager'ı yüklemeniz gerekir.

Microsoft Azure Pack içinde Hizmet Raporlama özelliğini yüklemek ve yapılandırmak için aşağıdaki bilgileri kullanın: