Skip to main content
Sanal Makine Bulutlarını Sağlama
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Windows Azure Pack dağıtımını yaptıktan sonra, VM Bulutları hizmetini kullanmak için Sanal Makine Bulutu sağlamanız gerekir. Temel bir VM Bulutları hizmeti yalnızca Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı ile ilişkilendirmek üzere yöneticiler için yönetim portalı yapılandırmanızı gerektirir. Ancak, Sanal Makine Bulutları mimarisini anlama altındaki konularda açıklandığı üzere, VM Bulutları hizmetine dahil olan tüm tekliflerden faydalanmak için VM Bulutları hizmetini Hizmet Yönetimi Otomasyonu ve Windows Azure Pack Kullanım Hizmeti ile de ilişkilendirmeniz gerekir. Bu bölümdeki konular, VM Bulutları hizmetinin Hizmet Yönetimi Otomasyonu ve Windows Azure Pack Kullanım Hizmeti ile nasıl tümleştirildiği hakkında mimari bir genel bakış sağlar ve ayrıca yöneticiler için yönetim portalı kullanılarak bu bileşenlerin nasıl ilişkilendirileceği hakkında yönergeler verir.