Skip to main content
VM Bulutlarını kullanma gereksinimleri
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Bu bölümde Windows Azure Pack içinde VM Bulutları hizmetini kullanmaya ilişkin gereksinimler listelenmektedir.

Bileşen

Gereksinimler

Açıklama

Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı

Yükleme ve yapılandırma Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı

Windows Azure Pack içindeki VM Bulutları hizmeti, VMM ile iletişim kurmak için Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı kullanır. Bu nedenle, VM Bulutları sağlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Bulut

Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı uç noktasıyla ilişkili temel alınan VMM sunucusunda bir bulut oluşturmuş olmanız gerekir.

Bulutların Windows Azure Pack ile çalışması için bulutların aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurularak oluşturulduğundan emin olmalısınız:

 • Konak gruplarından bir bulut oluşturmanız gerekir. Yönergeler için bkz. Konak Gruplarından Nasıl Grup Oluşturulur.

 • Bulutla ilişkilendirilebilen mantıksal ağları daha önce oluşturmuş olmalısınız. Yönergeler için bkz. WMM'de Mantıksal Ağ Nasıl Oluşturulur.

 • VM kitaplık paylaşımını daha önce oluşturmuş olmalısınız. Yönergeler için bkz. VMM Kitaplığı Sunucusu veya VMM Kitaplığı Paylaşımı Nasıl Eklenir.

 • Buluta doğru miktarda kapasite atamalısınız. Buluta atadığınız kapasite, VM Bulutları kullanarak sanal makineler sağlarken kiracıların kullanabileceği kaynakları yönetir.

 • Bulut oluştururken herhangi bir kullanılabilir yetenek profili seçmemelisiniz (ESX Sunucusu, Hyper-V, XenServer). Bunu yaparsanız, kiracılar VM Bulutları hizmetini kullanarak sanal makine rolleri dağıtamazsınız.

VM Şablonları

Temel alınan VMM Sunucusunda VM Bulutları kullanarak tek başına sanal makineler sağlamak için kiracılar tarafından kullanılabilen sanal şablonlar oluşturmuş olmanız gerekir.

Sanal makine şablonları oluştururken aşağıdakilerden emin olmanız gerekir:

 • Bir kaynak seçerken, seçtiğiniz VHD'nin uzak masaüstü kullanarak sanal makineye bağlanma seçeneğine sahip olduğundan emin olun.

 • Donanım ayarlarını yapılandırılırken, kullanılabilir bulut yetenek profillerinden birini (XenServer, ESX Sunucusu, Hyper-V) seçmediğinizden emin olun.

 • İşletim sistemini yapılandırırken Konuk İşletim Sistemi Profili açılır menüsünü Hiçbiri olarak ayarlamadığınızdan emin olun. Bu açılır menü için geçerli bir değer belirtmeniz gerekir.

Yönergeler için bkz. Sanal Makine Şablonu Nasıl Oluşturulur.

Donanım Profilleri

Temel alınan VMM sunucusunda tanımlanmış donanım profilleri olmalıdır

Donanım profilleri oluştururken, kullanılabilir bulut yetenek profillerinden birini (XenServer, ESX Sunucusu, Hyper-V) seçmediğinizden emin olun. Donanım profilleri oluşturmaya ilişkin yönergeler için bkz. Donanım Profili Nasıl Oluşturulur.

VM Ağları

Temel alınan VMM sunucusunda VM ağları (veya sanal ağlar) oluşturmanız gerekir

Kiracı VM'lerinin ilişkilendirilebileceği kullanılabilir bir VM ağınız olmalıdır. Bu VM ağı, VMM Konsolu kullanılarak veya kiracılar için yönetim portalı seçeneğinden oluşturulabilir. VM ağlarının nasıl oluşturulduğu hakkında yönergeler için bkz. Microsoft Azure Pack için VM Ağları Oluşturma.

Galeri Öğeleri

Kiracıların sanal makine rolleri sağlamak için kullanabileceği galeri öğeleriniz olmalıdır.

Bkz. Sanal Makine Bulutlarında galeri öğelerini kullanma.

Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı hizmet hesabı

Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı hizmet hesabı, VMM sunucusundaki yönetici kullanıcı rolüne eklenmelidir

Bkz. VMM Yöneticisi Olarak Service Provider Foundation Hizmeti Hesabı Ekleme.

 1. Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı çalıştıran bilgisayarda Bilgisayar Yönetimi MMC'sini açın.

 2. Sistem Araçları'nı ve Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı genişletin ve ardından Gruplar'a tıklayın.

 3. SPF_Admin kullanıcı grubuna çift tıklayın ve kullanıcı adını not edin.

 4. VMM sunucusunu çalıştıran bilgisayarda oturum açın ve VMM Konsolunu başlatın.

 5. VMM Konsolundaki Ayarlar çalışma alanında Güvenlik'i genişletin ve ardından Kullanıcı Rolleri'ne tıklayın.

 6. Sağ bölmeden Yönetici kullanıcı rolüne çift tıklayarak Yönetici Özellikleri'ni açın.

 7. Yönetici Özellikleri iletişim kutusunda Adım 3'teki kullanıcı adını eklemek için Ekle'ye ve ardından Tamam'a tıklayın.

VM Bulutları kullanırken aşağıdakileri göz önünde bulundurmanız gerekir.

 • Runbook'ları tetiklemek için VM Bulutları hizmetini Hizmet Yönetimi Otomasyonu ile kullanıyorsanız, Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı çalıştıran bilgisayarda Hizmet Yönetimi Otomasyonu web hizmeti sertifikasına güvenilmelidir.

 • Windows Azure Pack web siteleri hizmetini dağıtıp yönetme ve yönetim portallarını, yönetim API'si ve web hizmetlerini barındırma amacıyla VMWare sanal makinelerini kullanmayı destekler. Ancak, bir VMWare hiper yöneticisinden Windows Azure Pack kullanılarak sanal makine sağlamayı etkinleştirmek için üçüncü taraf uzantıları gereklidir.

 • VM Bulutları kullanılarak sağlanan sanal makineler konsoluna bağlanmak için Uzak Masaüstü Protokolü 8.1'i destekleyen bir bilgisayarda kiracılar için yönetim portalı oturumunu açmanız gerekir. Windows 8 kullanıcıları Windows 8.1 sürümüne yükseltmelidir. Windows 7 SP1 kullanıcıları KB2830477 yüklemelidir.