Skip to main content
Microsoft Azure Pack terminolojisi
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Windows Server için Windows Azure Pack içinde aşağıdaki terimler kullanılır.

Eklenti

Windows Server için Microsoft Azure Pack içinde, bir barındırma hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulan ve bir hizmet planına eklenebilen isteğe bağlı bir hizmettir.

Fatura bağdaştırıcısı

Fatura bağdaştırıcısı bir Microsoft Azure Pack yüklemesinden kiracı kullanım verilerini ve son olay bildirimlerini yakalamak amacıyla bir bulut hizmeti sağlayıcısı tarafından yazılmış bir yazılımdır. Yakalanan veriler daha sonra kiracı fatura bilgilerini hesaplamak veya analitik işleme için kullanılır.

Galeri

Bir barındırma hizmeti sağlayıcı kiracısının sanal makinelerini sağlayan hizmet planının bir parçası olarak alabileceği standart ve yeniden kullanılabilir sanal makine rolleri koleksiyonudur. Galeri öğeleri, temel işletim sistemi görüntülerinin yanı sıra önceden yüklenmiş uygulamaların görüntülerini içerebilir.

Barındırma hizmeti sağlayıcısı

Birden fazla müşteriye ölçeklenebilir altyapı hizmetleri sunan bir hizmet sağlayıcısıdır.

Yöneticiler için yönetim portalı

Kaynak bulutlarını, kullanıcı hesaplarını ve kiracı tekliflerini, kotalarını ve fiyatlarını yapılandırmak ve yönetmek amacıyla barındırma hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanılan Microsoft Azure Pack portal arabirimi.

Kiracılar için yönetim portalı

Web Siteleri, Sanal Makineler ve Hizmet Veri Yolu gibi hizmetlere abone olmak ve bunları yönetmek için kiracıların kullandığı özelleştirilebilir self servis portal.

Plan

Bir barındırma hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulabilen bir veya daha fazla hizmetten oluşan bir paketi ve muhtemelen kaynak kullanım kotalarını tanımlar.

Runbook

Bir iş sürecini otomatik hale getirmek için belirli bir sırada gerçekleştirilen görev ve işlem adımları koleksiyonu.

Abonelik

Bir barındırma hizmeti sağlayıcısı müşterisinin bazı plan hizmetleri için ödeme yapmayı kabul etmesi.

Kiracı

Kiracı, bir barındırma hizmeti sağlayıcısı tarafından oluşturulup sağlanan bulut hizmetlerini kullanan abonedir (genellikle bir kuruluş).