Skip to main content
Microsoft Azure Pack'i Yükseltme: Web Siteleri
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack Web Siteleri'ni Sürüm 2 Güncelleştirme 2'ye yükseltmek için Microsoft Update kullanarak yükseltme yapabilir ya da Web Platform Yükleyicisi'nden edinilebilen Microsoft Azure Pack Web Siteleri sürüm 2 güncelleştirme 2 yükleyicisini çalıştırabilirsiniz. Bu güncelleştirmedeki değişiklikler hakkındaki ayrıntılar Microsoft bilgi bankası makale 2932947'de açıklanmaktadır.

Microsoft Update'i kullanarak yükseltme yapıyorsanız, sisteminizin yüklenebilir bileşenleri almak için İnternet erişimine sahip olması gerekir. Yükseltmeyi dağıtmak için WSUS kullanıyorsanız, yine Web Siteleri Denetleyicisi rolünüz İnternet erişimine sahip olmalıdır. Yükseltmeyi gerçekleştirmek için standart Windows Update konsolunu kullanın ve Microsoft Azure Pack Sürüm 2 Güncelleştirmesi'ni seçin.

Notlar

 • Bu isteğe bağlı bir güncelleştirmedir.

 • Yükseltmeyi uygulamak için güncelleştirmenin her Web Siteleri Denetleyicisi rolüne uygulanması gerekir. Güncelleştirmenin Denetleyici rolünde kullanılabilmesi için, yükleme sırasında Microsoft Update etkinleştirilmiş olmalıdır.

Alternatif olarak, güncelleştirmenin Web Platformu Yükleyicisi aracılığıyla Microsoft Azure Pack Web Siteleri v2 Güncelleştirme 2 yükleyicisi çalıştırılarak uygulanması mümkündür. Bu yükleyici de her Denetleyici rolünde çalıştırılmalıdır. Normal yükleme deneyiminin parçası olan yapılandırma portalı açılırsa kapatın. Bunun gerçekleşmesine neden olacak nadir bir durum vardır.

System_CAPS_noteNot

Bu yükseltme yöntemi, Denetleyici rolünden İnternet'e erişim gerektirir.

Yükseltmeyi İnternet erişimi olmayan bir yüklemeye uyguluyorsanız aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

 1. İnternet erişimi olan bir bilgisayarda Web Platformu Yükleyicisi komut satırı aracını indirin.

 2. Aşağıdaki powershell komutunu çalıştırın:

  
  WebpiCmd.exe /offline /products:"HostingController,HostingFrontEndRole,HostingWebRole,HostingPublishingRole,HostingManagementServerRole,HostingAdministration,HostingFileServerRole,HostingWebPlatformInstaller" /Path:"$([System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables("%SystemDrive%\Offline_Feeds"))" /XML:"http://go.microsoft.com/?LinkId=9845550" /Language:en
 3. %systemdrive%\Offline_feeds\feeds\v001 klasörünün adını WebSites_v2.0-7.7.8.0 olarak değiştirin

 4. WebSites_v2.0-7.7.8.0 dizinini %systemdrive%\HostingOfflineFeed\feeds dizininde olacak şekilde Web Siteleri Denetleyicisi sunucularına kopyalayın

 5. Yükleyiciyi çalıştırmadan önce çevrimdışı akışın erişilebilir olduğunu onaylayabilirsiniz. Aşağıdaki URL'ye eriştiğinizde bir XML dosyasının döndürülüp döndürülmediğini denetleyin. Burada <controller> web siteleri denetleyici sunucusunun adıdır:

  http://<controller>/HostingOfflineFeed/feeds/WebSites_v2.0-7.7.8.0/WebSites0.9.0.xml
 6. İnternet erişimine sahip bir bilgisayarda Microsoft Yükleme Merkezi adresinden WebSitesFeed.msi dosyasını indirin ve Web Siteleri Denetleyici sunucularına kopyalayın.

 7. Her web siteleri denetleyici sunucusunda kayıt defterini güncelleştirmek için aşağıdaki Windows PowerShell komutlarını kullanın. Doğru değer otomatik olarak genişletildiğinden {controller} değerini değiştirmeniz gerekmez.

  
  $offlineFeedUrl = 'http://{controller}/HostingOfflineFeed/feeds/WebSites_v2.0-7.7.8.0/WebSites0.9.0.xml'
  
  $hostingFrameworkRegKeyPath = "Registry::HKLM\SOFTWARE\Microsoft\IIS Extensions\Web Hosting Framework"
  
  Set-ItemProperty -path $hostingFrameworkRegKeyPath -name "MainFeedUrl" -value $offlineFeedUrl
  
  
 8. Her Web Siteleri Denetleyici sunucusunda aşağıdaki komutu çalıştırarak yükseltmeyi tamamlayın:

  msiexec /i websitesfeed.msi WEBSITES_FEED=None FEED_HASH=None FEED_FILE_NAME=None WEBSITES_UPGRADE_ACTIONS="UpgradeDatabase,InstallController,UpdateFeedConfiguration,UpgradeAllServers"

Yükseltmenin ilerleme durumunu yönetim portalındaki Microsoft-Windows-WebSitesUpdate/Operational altında Olay Görüntüleyicisi'nden veya web sitesi denetleyicisindeki Information Services Manager'dan (IIS) izleyebilirsiniz.

Bu bölümde desteklenen bir Microsoft Azure Pack: Web Siteleri önizleme sürümünü R2 sürümüne yükseltmek için kullanabileceğiniz betikler ve komutlar verilmektedir. Microsoft Azure Pack'i yükseltme hakkında bilgi için bkz. Microsoft Azure Pack Preview sürümünü yükseltme.

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'ni bir önizleme sürümünden yükseltirken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Yükseltmeyi Web Siteleri denetleyicisinden başlatmanız gerekir.

 • Web Siteleri rolleri, varsayılan hız olan sunucu grubu başına sunucuların %5'iyle yükseltilebilir veya farklı bir yüzde belirtebilirsiniz.

 • V2 önizlemesinden R2 sürümüne yükseltiyorsanız, barındırma veritabanında bir dizi SQL komutunu da yürütmeniz gerekir.

 • Sürüm 1'den sürüm 2, güncelleştirme 1'e yükseltmenin başarılı olması için HostingAdmin veritabanı kullanıcısına ait izinlerin kaynak ölçüm veritabanı sahibinin izinleriyle değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmaya yönelik adımlar bu belgenin sonraki kısımlarında yer alan "HostingAdmin İzinlerini Değiştirme" bölümünde verilmektedir.

  System_CAPS_warningUyarı

  Web Siteleri Denetleyici yalnızca yeni Microsoft Azure Pack: Web Siteleri sürümünün yüklenmesinden ve veritabanlarının yükseltilmesinden sonra tam olarak çalışır hale gelir. Veritabanı yükseltmesine kadar web grubu hizmeti başlatılamadığından denetleyici kullanılamaz durumda olur.

PowerShell ve/veya Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak geçerli Microsoft Azure Pack: Web Siteleri sürümünüzü ve yükseltmenizin durumunu denetleyebilirsiniz.

PowerShell kullanarak

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'nin damganızda yüklü sürümünü görmek için Denetleyici Rolünde yönetici olarak aşağıdaki PowerShell komutunu çalıştırın.


Import-Module WebSites
Get-WebSitesServer | foreach{$_.PlatformVersion}

Aşağıdaki daha ayrıntılı PowerShell komutunda makine adı, platform sürümü ve durum çıktısı alınır.

Get-WebSitesServer | %{"$($_.Name) : $($_.PlatformVersion) ($($_.Status))"}

Örnek çıktı:


CN-V2UP-ANT306 :  (Not ready)
MN-V2UP-ANT313 : 7.6.10690.14 (Ready)
LB1-V2UP-ANT307 : 7.6.10690.14 (Ready)
LB2-V2UP-ANT313 : 7.6.10690.14 (Ready)
W1-V2UP-ANT312 : 7.6.10690.14 (Ready)
W2-V2UP-ANT305 : 7.6.10690.14 (Ready)
S-V2UP-ANT313 : 7.6.10690.14 (Ready)
PB-V2UP-ANT306 : 7.6.10690.14 (Not ready)
FS-V2UP-ANT304 : 7.6.10690.14 (Ready)

Olay Görüntüleyicisi kullanarak

Yükseltmenin durumunu Olay Görüntüleyicisi'ndeki WebSitesUpdate İşlem günlüğüne bakarak da izleyebilirsiniz. Olay Görüntüleyicisi'nin sol bölmesinde Uygulama ve Hizmet Günlükleri, Microsoft, Windows, WebSitesUpdate öğesini genişletin ve ardından İşlem'i seçin.

Sürüm 1'den sürüm 2, güncelleştirme 1'e yükseltmenin başarılı olması için HostingAdmin veritabanı kullanıcısına ait izinlerin kaynak ölçüm veritabanı sahibinin izinleriyle değiştirilmesi gerekir. Bunun yapılması, kaynak ölçüm veritabanına tam erişime sahip tek kullanıcının "SA" olması ve SA kimlik bilgilerinin önceden bilinmemesi nedeniyle gereklidir.

HostingAdmin İzinlerini değiştirmek için

 1. SQL Server Management Studio'nun sol gezinti bölmesinde Güvenlik ve ardından Oturumlar öğesini genişletin.

 2. Hosting_HostingAdmin'e sağ tıklayın ve ardından Özellikler'i seçin.

 3. Sol bölmedeki Sayfa Seç altında Kullanıcı Eşlemeleri'ni seçin.

 4. Bu oturuma eşlenmiş kullanıcılar altında, Veritabanı sütununa ResourceMetering öğesini ekleyin.

 5. Kullanıcı sütununda HostingAdmin kullanıcı adını ekleyin.

  System_CAPS_importantÖnemli

  Kullanıcı adı “Hosting_HostingAdmin” değil HostingAdmin olmalıdır.

 6. Alt bölmedeki Şunun için veritabanı rolü üyeliği: ResourceMetering altında, rol üyeliğini db_owner olarak değiştirin ve ardından Tamam'a tıklayın.

Bu adımlar HostingAdmin kullanıcısına Web Siteleri Güncelleştirme Hizmeti aracılığıyla tam otomatik bir yükseltmeye izin vermek için yeterli izinleri sağlamalıdır.

Web Siteleri denetleyicisinde aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 1. Yükseltilmiş bir komut isteminde isteğe bağlı olarak web grubu hizmetini durdurun. Bu adım, yükleme sonrasında denetleyiciyi yeniden başlatma gerekliliğini ortadan kaldırır:

  net stop webfarmservice
 2. Yeni sürümün yüklenmesi eski sürümü otomatik olarak kaldırsa da, isterseniz ilk olarak eski sürümü el ile kaldırabilirsiniz. Önceki sürümü el ile kaldırmak için Denetim Masası > Programlar ve Özellikler'e gidin ve Web Hosting Framework programını kaldırın.

 3. Web Platformu Yükleyicisi'ni kullanarak yeni Microsoft Azure Pack: Web Siteleri sürümünü yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Azure Pack yüklemesini başlatma: Web Siteleri.

  Microsoft Azure Pack: Web Siteleri rollerini sunucu grubu başına sunucuların %5 varsayılan hızıyla ya da denetimli bir şekilde yükseltebilirsiniz.

Denetleyicide aşağıdaki PowerShell betiğini çalıştırarak veritabanını yükseltin, hostingConfiguration içinde feedUrl öğesini ayarlayın ve tüm rollerde yükseltmeyi başlatın. Veritabanı sunucusunun ad ve parola bilgilerini ortamınızın gerektirdiği gibi değiştirin.

"%ProgramFiles%\IIS\Microsoft Web Sites\Feed\WebSitesSetupHelper.ps1" -actions CompleteUpgrade -upgradeConnectionString "Server=DB-Websites;User Id=sa;Password=password"
System_CAPS_noteNot
 • -upgradeConnectionString parametresi yalnızca V1'den R2 sürümüne yükseltme için gereklidir (V2 Önizlemesini R2 sürümüne yükseltmek için gerekli değildir).

 • Bağlantı dizesi sa kimlik bilgileri kullanmalıdır.

 1. Aşağıdaki komutu çalıştırarak veritabanını yükseltin ve yeni akış URL'sini barındırma yapılandırmasında ayarlayın:

  "%ProgramFiles%\IIS\Microsoft Web Sites\Feed\WebSitesSetupHelper.ps1" -actions CompleteUpgrade -skipRoleUpgrade
 2. Rollerin yükseltildiği hızı denetlemek için aşağıdaki PowerShell komutlarını kullanın. WFFMaximumStoppedServersPercentage değerini, aynı anda yükseltmek istediğiniz sunucu grubu başına sunucu yüzdesine ayarlayın. %5 varsayılan değerdir.

  Add-pssnapin WebHostingSnapin
  Set-WebSitesConfig -Type Global -WffMaxStoppedServersPercent <percentage>

  Örnek

  Aşağıdaki örnekte bir sunucu grubundaki sunucuların %20'si bir kerede yükseltilmektedir.

  Set-WebSitesConfig -Type Global -WffMaxStoppedServersPercent 20
 1. Yükseltmeyi tüm Web Siteleri rolleri için başlatmak üzere aşağıdaki PowerShell komutu çalıştırın:

  "%ProgramFiles%\IIS\Microsoft Web Sites\Feed\WebSitesSetupHelper.ps1" -actions 'UpgradeAllServers'
 2. Web Siteleri rollerinin yükseltmesini rol başına başlatmak için aşağıdaki PowerShell komutlarının her birini ayrı ayrı çalıştırabilirsiniz:

  Start-Operation -OperatorName WFF -OperationName Upgrade @{"WebFarmName"="FrontEndServers"}
  
      Start-Operation -OperatorName WFF -OperationName Upgrade @{"WebFarmName"="FileServers"}
  
      Start-Operation -OperatorName WFF -OperationName Upgrade @{"WebFarmName"="ManagementServers"}
  
      Start-Operation -OperatorName WFF -OperationName Upgrade @{"WebFarmName"="PublisherServers"}
  
      Start-Operation -OperatorName WFF -OperationName Upgrade @{"WebFarmName"="WorkerServers"}

V2 Önizlemesinden R2 sürümüne yükseltirken (V1'den R2 sürümüne yükseltmede geçerli değildir), "Barındırma" veritabanında aşağıdaki SQL komutlarını da çalıştırmanız gerekir. Bu komutlar yükseltmeden sonra mevcut abonelikleri ve planları güncelleştirme desteği sağlar.

-- Get the ResourceId for the 'CpuTime' resource.
DECLARE @CpuTimeResourceId INT;
SELECT @CpuTimeResourceId = (SELECT TOP 1 ResourceId FROM runtime.QuotaResources WHERE ResourceName = N'CpuTime')
 
INSERT  INTO [runtime].[OwnerQuotas] 
                ([QuotaName],
                 [PolicyId],
                 [ResourceId],
                 [Limit],
                 [ExceededAction],
                 [TimeUnits],
                 [Period],
                 [ActionId])
SELECT 'CpuTimeBurst', POL.PolicyID, @CpuTimeResourceId, -1, 0, 1, 5, NULL 
FROM [admin].[subscriptions] SUB
INNER JOIN [runtime].[SitePolicies] POL
ON SUB.Name = POL.PlanName
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM runtime.OwnerQuotas O WHERE O.PolicyId = POL.PolicyID AND QuotaName = N'CpuTimeBurst')
  
INSERT  INTO [runtime].[SiteQuotas] 
                ([QuotaName],
                 [PolicyId],
                 [ResourceId],
                 [Limit],
                 [ExceededAction],
                 [TimeUnits],
                 [Period],
                 [ActionId])
SELECT 'CpuTimeBurst', POL.PolicyID, @CpuTimeResourceId, -1, 0, 1, 5, NULL 
FROM [admin].[subscriptions] SUB
INNER JOIN [runtime].[SitePolicies] POL
ON SUB.Name = POL. PlanName
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM runtime.SiteQuotas O WHERE O.PolicyId = POL.PolicyID AND QuotaName = N'CpuTimeBurst')