Skip to main content
Microsoft Azure Pack için kaynak denetimini yapılandırma: Web Siteleri
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri, Visual Studio Team Foundation Server (TFS) içindeki bir yapı tanımından otomatik yayımlamayı destekler. Daha fazla bilgi için bkz. TFS'den Microsoft Azure Pack'e yayımlama: Web Siteleri.

Web Sitesi hizmeti TFS'ye ek olarak aşağıdaki uygulamaları kaynak denetimi depoları olarak kullanmayı destekler:

 • Bitbucket

 • GitHub

 • CodePlex

 • Dropbox

Bu uygulamalardan birini kullanmadan önce Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'ni erişim bilgileriyle yapılandırmanız gerekir.

 1. Yöneticiler için yönetim portalında Web Sitesi Bulutları'na tıklayarak Web Sitesi Bulutları panosunu açın.

 2. Kaynak Denetimi'ne tıklayın.

 3. Kullanmakta olduğunuz kaynak denetimi uygulamasının bilgilerini girin.

Bu uygulamalar Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'nin bir parçası olmasa da, aşağıdaki bilgiler Web Siteleri bulut denetleyicilerini yapılandırmak için uygulamalardan ihtiyaç duyduğunuz verileri toplamanıza yardımcı olur.

Bitbucket için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. https://bitbucket.org adresinde bir hesap oluşturun.

 2. Bir proje oluşturun.

 3. https://bitbucket.org/account/user/<user name>/api adresine gidin ve bir Oauth tüketicisi ekleyin.

  URL olarak kiracılar için yönetim portalının URL'sini girin.

 4. Tüketici ekledikten sonra istemci kimliğini ve istemci gizli anahtarını görürsünüz. Web Siteleri bulut denetleyicisi için bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

GitHub için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. https://github.com adresinde bir hesap oluşturun.

 2. https://github.com/applications/settings adresine gidin ve Yeni uygulamayı kaydet'e tıklayın.

 3. URL olarak kiracılar için yönetim portalının URL'sini girin.

 4. Geri Çağırma URL'si için <tenantURL>/websites/GitHubTokenAuthorize girin.

 5. Uygulamayı kaydet'e tıklayın.

 6. Uygulamayı kaydettikten sonra istemci kimliğini ve istemci gizli anahtarını görürsünüz. Web Siteleri bulut denetleyicisi için bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Codeplex için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. https://www.codeplex.com adresinde bir hesap oluşturun.

 2. Yeni bir proje oluşturun.

 3. http://www.codeplex.com/site/developers/apps adresine gidin ve bir uygulama oluşturun.

  URL ve geri çağırma URL'si olarak kiracılar için yönetim portalının URL'sini girin.

 4. Uygulamayı oluşturduktan sonra istemci kimliğini ve istemci gizli anahtarını görürsünüz. Web Siteleri bulut denetleyicisi için bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Dropbox için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. http://www.dropbox.com adresinde kaydolun.

 2. https://www.dropbox.com/developers adresine gidin.

 3. Uygulama Konsolu ve ardından Uygulama oluştur'a tıklayın.

 4. Bir uygulama adı ve etki alanları girin ve ardından Uygulama oluştur öğesine tıklayın.

 5. Uygulamayı oluşturduktan sonra uygulama anahtarı, uygulama gizli anahtarı ve uygulama klasörünü görürsünüz. Web Siteleri bulut denetleyicisi için bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

  Uygulama anahtarı istemci kimliğine, uygulama gizli anahtarı ise istemci gizli anahtarına karşılık gelir.