Skip to main content
Microsoft Azure Pack yüklemesini başlatma: Web Siteleri
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri’ni yüklemeden önce şunları yapmanız gerekir:

 1. Windows Server için Microsoft Azure Pack'i dağıtma içindeki adımları izleyerek Windows Server için Microsoft Azure Pack’i yükleyip yapılandırmalısınız.

 2. Microsoft Azure Pack için Kapasite Planlama: Web Siteleri öğesini gözden geçirerek web siteleri senaryo mimarinizi belirlemelisiniz.

 3. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Yükleme Öncesi Adımları gerçekleştirmelisiniz.

 4. Microsoft Azure Pack için Güncelleştirme Paketi: Web Siteleri Sürümü 2 bilgi bankası makalesini okumalısınız.

Aşağıdaki yönergeler size sıfırdan yükleme veya önceki bir sürümden yükseltme seçeneği sunar.Yükleme ve yükseltme seçenekleri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak desteklenir.

Web Siteleri Denetleyicisi sunucunuzda İnternet bağlantınız varsa, yüklemek için bu adımları kullanabilirsiniz.Sunucunuz çevrimdışıysa, sonraki bölümde yer alan adımları izleyin.

 1. Web Siteleri denetleyicisi olacak sunucuda (örneğin, SitesCN1), Web Platformu Yükleyicisi'ni yükleyip başlatın.

 2. Ürünler sekmesinde Microsoft Azure'a tıklayın.Ekle‘ye (Microsoft Azure Pack: Web Sites v2 U6 öğesinin yanındaki) ve sonra Yükle’ye tıklayın.

 3. Yüklenecek öğeleri gözden geçirin.Bu öğelerin bazıları üçüncü taraf bağımlılıklarıdır.Ayrı bir başvuru listesi için bkz. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Bağımlılıkları.

 4. Lisans koşullarını kabul etmek için Kabul Ediyorum'a tıklayın.

 5. Yerel Olarak Yükle'ye tıklayın.Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Yükleyicisi, İnternet’e bağlı bir makinede Microsoft Azure Pack: Web Siteleri’ni yükleme ve yapılandırma işlemi boyunca size yol gösterecektir.

 6. Web Siteleri Denetleyicisi‘ne tıklayın, Yazılım Lisans Koşulları’nı gözden geçirip kabul edin ve İleri'ye tıklayın.

 7. Sonraki ekranda, Microsoft Azure Pack: Web Siteleri’nde kullanılan Açık Kaynaklı Yazılım ürünleri listelenir; örneğin, Python, PHP vb. Lisans koşullarını gözden geçirip kabul edin ve İleri'ye tıklayın.

 8. Kurulum görevleri başarıyla tamamlandıktan sonra Yapılandır‘a tıklayarak Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Yönetim Konsolu’nu açın.Daha sonra aşağıdaki Web Siteleri denetleyicisini yapılandırma bölümü altındaki adımları izleyin.

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri’ni, İnternet’e bağlı olmayan bir makineye yükleyebilirsiniz.Bunu yapmak için aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi çevrimdışı yükleme sırasında kullanılacak bir yükleme paketi oluşturmalısınız:

 1. İnternet'e bağlı bir sunucuda Web Platformu Yükleyicisi‘ni yükleyip başlatın.

 2. Ürünler sekmesinde Microsoft Azure'a tıklayın.Ekle‘ye (Microsoft Azure Pack: Web Sites v2 U6 öğesinin yanındaki) ve sonra Yükle’ye tıklayın.

 3. Yüklenecek öğeleri gözden geçirin.Bu öğelerin bazıları üçüncü taraf bağımlılıklarıdır.Ayrı bir başvuru listesi için bkz. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Bağımlılıkları.

 4. Lisans koşullarını kabul etmek için Kabul Ediyorum'a tıklayın.

 5. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Yükleyicisi, İnternet’e bağlı bir makinede Microsoft Azure Pack: Web Siteleri’nin bir örneğinin yüklenmesi ve çevrimdışı yükleme için yapılandırılması boyunca size yol gösterecektir.

 6. Çevrimdışı Yükle‘ye ve Çevrimdışı yükleme paketi oluştur‘a tıklayın.

 7. Microsoft Yazılım Lisans Koşulları’nı gözden geçirip kabul edin ve İleri'ye tıklayın.

 8. Sonraki ekranda, Microsoft Azure Pack: Web Siteleri’nin kullandığı Açık Kaynaklı Yazılım ürünleri listelenir; örneğin, Python, PHP vb. Koşulları gözden geçirip kabul edin ve İleri'ye tıklayın.

 9. Kurulum görevleri başarıyla tamamlandıktan sonra yükleme paketinin konumu sağlanır.

 10. Yükleme paketini Web Siteleri Denetleyicisi sunucusuna kopyalayın.

 11. Web Siteleri Denetleyicisi makinesinde Web Platformu Yükleyicisi’ni başlatın.

 12. Çevrimdışı Yükle‘ye ve sonra Çevrimdışı Web Siteleri denetleyicisi yüklemesini tamamla‘ya tıklayın.

 13. Makineye kopyaladığınız yükleme paketinin konumuna göz atın.

 14. İleri‘ye tıklayın, böylece denetleyicide yüklemenin ilerleme durumunu görürsünüz.

 15. Kurulum görevleri başarıyla tamamlandıktan sonra Yapılandır‘a tıklayarak Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Yönetim Konsolu’nu açın.Daha sonra aşağıdaki Web Siteleri denetleyicisini yapılandırma bölümü altındaki adımları izleyin.

Web Siteleri Denetleyicisi’ni yapılandırmadan önce, önceki bölümlerde açıklandığı gibi yüklemeniz gerekir.

 1. Microsoft Azure Pack Web Siteleri Yönetim Konsolu’nu başlatın.

 2. Birinci adımda, bunun yeni bir web sitesi bulutu için Birincil Denetleyici olup olmadığına veya bu denetleyici makinesinin varolan web sitesi bulutuna ikincil bir denetleyici olarak eklenip eklenmeyeceğine karar verilir.Bu örnek için Yeni Web Sitesi Bulutu oluşturuyoruz, böylece Birincil Denetleyici oluşturma seçeneğini belirleyeceğiz.

 3. Web Siteleri Denetleyicisini Yapılandır altında bir Denetleyici türü ve bir Dosya sunucusu türü seçin.

 4. Veritabanları altında, Barındırma Veritabanı ve/veya Ölçüm Veritabanı öğesinin yanında Yapılandır‘ı tıklayın ve barındırma ve ölçüm veritabanları için sunucunuzun ayrıntılarını girin.

 5. Sistem Ayarları altında, iletişim kutularını açıp uygun bilgileri sağlamak için aşağıdaki öğelerin yanındaki Yapılandır seçeneğine tıklayın:

  1. DNS Soneki: Grubunuz için DNS sonekini girin.

  2. Otomatik güncelleştirmeyi etkinleştir: Web siteleri dağıtımınızı otomatik olarak güncelleştirmek için bu seçeneği etkinleştirin (önerilen).

  3. Kullanım bilgilerini Microsoft'a gönder: Kullanım bilgilerini Microsoft'a göndermek bu seçeneği etkinleştirin.Bu bilgiler, kimliğinizi belirlemek veya sizinle veya şirketinizle iletişim kurmak için kullanılmaz.

 6. Sistem Kimlik Bilgileri altında, her bir ayarın yanındaki Yapılandır öğesine tıklayarak gerekli bilgileri sağlayın.Bu kimlik bilgileri, dağıtımda çeşitli rolleri ve işlevleri kullanmak için gereklidir.

  • Ön uçları, yayımcıları, yönetim sunucularını ve bağımsız dosya sunucusunu sağlamak için yönetici kimlik bilgileri

  • Web çalışanı sunucularını sağlamak için yönetici kimlik bilgileri

  • FileShareOwner kimlik bilgileri

  • FileShareUser kimlik bilgileri

  • CertificateShareUser kimlik bilgileri

  • Hizmet Uç Noktası Kimlik Bilgileri

 7. Depolama altında, siteleri, yapılandırmayı, varlıkları ve sertifikaları depolamak üzere depolama birimi (dosya sunucusu) olarak hareket edecek bir sunucu eklemek için Değiştir’e tıklayın.

 8. Roller altında, yönetim sunucusu rolü için bir sunucu eklemek üzere Yapılandır’a tıklayın.

 9. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri, denetleyicinin yapılandırmasını sonlandırır ve yönetim sunucusunu ve dosya sunucusunu yapılandırmaya başlar.

 10. Yapılandırma başarıyla tamamlandıktan sonra Web Grubu Denetleyicisi Hizmeti’ni başlatmak için Başlat‘a tıklayın.

 11. Yönetim sunucusunun ve dosya sunucusunun yüklemesinin ilerleme durumunu izlemek için sol bölmedeki Sunucular’ı seçin

 12. İzleme İletileri bölmesinde rolün durumunu görüntüleyebilirsiniz.

 13. Microsoft Azure Pack: Web Siteleri en az üç rol daha gerektirir:

  • Bir ön uç

  • Bir yayımcı

  • En az bir web çalışanı

  Sunucu Ekle’ye tıklayıp aşağıdaki bilgileri sağlayarak bu rollerin her birini eklemeniz gerekir

  1. Sunucu Adı

  2. Rol: Yayımcı, Yönetim, Ön Uç ve Web Çalışanı

  3. Mod (yalnızca web çalışanı): Paylaşılan veya Ayrılmış

  4. Boyut (yalnızca web çalışanı): Küçük, Orta veya Büyük

 14. Bu yeni rollerin durumunu ve ilerlemesini izlemek için sol bölmedeki Sunucular düğümüne tıklayın.Bunların tümü Hazır olarak işaretlendiğinde Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Grubunuz başarıyla sağlanmıştır.

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri sürüm 2 güncelleştirme 6, isteğe bağlı bir güncelleştirmedir.Bu güncelleştirmedeki değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi için Microsoft Azure Pack için Güncelleştirme Paketi 6: Web Siteleri sürüm 2 makalesine bakın.

İki yöntemden birini kullanarak yükseltme yapabilirsiniz:

 • Microsoft Update

  • Microsoft Update ile yükseltmek için Web Siteleri Denetleyicisi yükleme ve yapılandırma işlemi sırasında Microsoft Update’i etkinleştirmiş olmanız gerekir.

  • Microsoft Update ile yükseltme yapılırken sisteminiz İnternet'e erişebiliyor olmalıdır.

  • Yükseltmeyi dağıtmak için WSUS kullanıyorsanız, Web Siteleri Denetleyicisi rolünüzün İnternet erişimi olmalıdır.Yükseltmeyi gerçekleştirmek için standart Windows Update konsolunu kullanın ve Microsoft Azure Pack Sürüm 2 Güncelleştirmesi'ni seçin.

 • Web Platformu Yükleyicisi (Microsoft Azure Pack Web Siteleri sürüm 2 güncelleştirme 6 seçeneğini belirleyin)

  • Normal yükleme deneyiminin parçası olan yapılandırma portalı açılırsa kapatın.

Yükseltme yaparken, aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi her bir Web Siteleri Denetleyicisi rolünde güncelleştirme yapmanız gerekir:

 1. Yükleyiciyi Microsoft Update veya Web Platformu Yükleyicisi'nden başlatın.

 2. Yükseltmeyi İnternet bağlantısı olmayan bir denetleyiciye yüklemek istiyorsanız, sırayla Web Siteleri Denetleyicisini Güncelleştir, Çevrimdışı Yükle ve Çevrimdışı Yükleme Paketi oluştur öğelerine tıklayın.Bu belgenin İnternet bağlantısı olmadan Web Siteleri Denetleyicisi’ni yükleme veya yükseltme bölümündeki adımlara bakın.

 3. Yazılım Lisans Koşulları’nı gözden geçirip kabul edin ve İleri'ye tıklayın.

 4. Sonraki ekranda, Microsoft Azure Pack: Web Siteleri’nde kullanılan Açık Kaynaklı Yazılım ürünleri listelenir; örneğin, Python, PHP vb. Lisans koşullarını gözden geçirip kabul edin ve İleri'ye tıklayın.

 5. Kurulum görevleri başarıyla tamamlandıktan sonra Yapılandır‘a tıklayarak Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Yönetim Konsolu’nu açın; böylece gruptaki diğer rollerde güncelleştirmenin ilerleme durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Yükseltme yaparken, aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi her bir Web Siteleri Denetleyicisi rolünde güncelleştirme yapmanız gerekir:

 1. İnternet’e bağlı bir sunucuda yükleyiciyi Microsoft Update veya Web Platformu Yükleyicisi'nden başlatın.

 2. Web Siteleri Denetleyicisini Güncelleştir, Çevrimdışı Yükle ve Çevrimdışı Yükleme Paketi Oluştur öğelerine tıklayın.

 3. Yazılım Lisans Koşulları’nı gözden geçirip kabul edin ve İleri'ye tıklayın.

 4. Sonraki ekranda, Microsoft Azure Pack: Web Siteleri’nde kullanılan Açık Kaynaklı Yazılım ürünleri listelenir; örneğin, Python, PHP vb. Lisans koşullarını gözden geçirip kabul edin ve İleri'ye tıklayın.

 5. Kurulum görevleri başarıyla tamamlandıktan sonra yükleme paketinin konumu sağlanır.

 6. Yükleme paketini Web Siteleri Denetleyicisi makinesine kopyalayın.

 7. Web Siteleri Denetleyicisi makinesinde yükleyiciyi yeniden çalıştırın.

 8. Çevrimdışı Yükle‘ye ve sonra Çevrimdışı Web Siteleri Denetleyicisi güncelleştirmesini tamamla‘ya tıklayın.

 9. Makineye kopyaladığınız yükleme paketinin konumuna göz atın.

 10. İleri'ye tıklayın.

 11. Kurulum görevleri başarıyla tamamlandıktan sonra Yapılandır‘a tıklayarak Microsoft Azure Pack: Web Siteleri Yönetim Konsolu’nu açın; böylece gruptaki diğer rollerde güncelleştirmenin ilerleme durumunu görüntüleyebilirsiniz.