Skip to main content
Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'ni Yüksek Kullanılabilirlik İçin Ölçeklendirme
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack: Web Siteleri bulutunuzda Yüksek Kullanılabilirlik elde etmek için her bir Web Siteleri rolüne ek örnekleri sağlayabilirsiniz.Yöneticiler için Yönetim Portalında Web Çalışanları, Ön Uçlar ve Yayımcıların ek örnekleri kolayca sağlanabilir.Komut satırı ve/veya PowerShell betikleri aracılığıyla ek Yönetim Sunucuları ve ikinci bir Web Siteleri denetleyicisi sağlanabilir.Ayrıca, ortamınızdaki SQL Server'ların sağlamlığını artırmak için de adımlar atabilirsiniz.

İkinci bir Web Siteleri denetleyicisi ekleme hakkında bilgi için bkz. İkinci Bir Web Siteleri Denetleyicisi Sağlama.Diğer konular burada anlatılmaktadır.

Başka bir Web Çalışanı, Ön Uç veya Yayımcı örneği oluşturmak için Yöneticiler için Yönetim Portalı'nda aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

  1. Portalın sol bölmesinde Web Sitesi Bulutları'nı seçin.

  2. Yapılandırmak istediğiniz web sitesi bulutunu seçin.

  3. Roller'i seçin.

  4. Portalın alt kısmındaki komut çubuğunda Rol Ekle'yi seçin.

  5. Sunucu Ekle iletişim kutusunda Yeni Web Çalışanı Ekle, Yeni Ön Uç Ekle veya Yeni Yayımcı Ekle'yi seçin.

  6. Bundan sonra açılan Ayar iletişim kutusunda, konak adını veya sunucunun IP adresini belirtin.Yeni bir Web Çalışanı için Çalışan Türü (Paylaşılan veya Ayrılmış Küçük/Orta/ Büyük) belirtin.

  7. İşlemi tamamlamak için onay işaretine tıklayın.

Ek bir Yönetim Sunucusu sağlamak için Denetleyici rolünde aşağıdaki PowerShell komutlarını çalıştırın.<NewManagementServer> değerini yeni hazırlanan Windows Server 2012 R2 sunucusu veya sanal makinesi ile değiştirin.

Import-Module Websites

New-WebSitesServer -Name <NewManagementServer> -ServerType ManagementServer

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise sürümü, tek bir SQL örneğinde veritabanı bağımlılığını azaltan AlwaysOn Kullanılabilirlik Gruplarını kullanmanıza olanak sağlar.Kullanılabilirlik Gruplarını daha da fazla güvenilirlik için Yük Devretme Kümesi ile birlikte kullanabilirsiniz.AlwaysOn Kullanılabilirlik Grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Azure Pack İçinde SQL AlwaysOn Kullanılabilirlik Gruplarını Yapılandırma.Arka plan bilgileri için bkz. AlwaysOn Kullanılabilirlik Gruplarına Genel Bakış (SQL Server).Yük Devretme Kümesi hakkında bilgi için bkz. Yük Devretme Kümesine Genel Bakış.