Skip to main content
Microsoft Azure Pack için Yazma Planlama: Web Siteleri
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Bu sayfada açıklanan yordam ve ayarlar Microsoft Azure Pack: Web Siteleri için plan yazmaya yöneliktir. Microsoft Azure Pack'te plan ve eklenti yazma hakkında genel bilgiler için bkz. Planları ve Eklentileri Yönetme.

 • Microsoft Azure Pack: Web Siteleri'ni ayarladıktan sonra, web sitesi barındırma hizmetinizi kullanacak kiracı müşteriler için bir dizi teklif (veya "plan") oluşturabilirsiniz.

 • İstediğiniz kadar plan oluşturabilir ve bunları istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz.

 • Oluşturduğunuz her plan üç hizmet düzeyine sahip olacaktır: Intro (Shared), Basic (Shared) ve Reserved.

 • Üç düzeyin her biri için web sitesi özellikleri ve yetenekleriyle ilgili 17 farklı kota yapılandırabilirsiniz.

 • Her bir hizmet düzeyi için ayarladığınız kotaların birleşimi, plandaki her bir hizmet düzeyinin içereceği kısıtlamaları ve avantajları belirler.

 • Plana Web Siteleri bulutlarının yanında başka hizmetler de ekleyebilirsiniz, ancak bu seçenekler burada incelenmemiştir. Daha fazla bilgi için bkz. Planları ve Eklentileri Yönetme.

İzleyen bölümlerde Microsoft Azure Pack: Web Siteleri için plan yazma ve yapılandırmaya ilişkin adımlar verilmektedir.

 1. Microsoft Azure Pack yöneticiler için yönetim portalında sol bölmedeki Planlar öğesini seçin ve ardından Yeni'ye tıklayın.

 2. Barındırma Planı Yaz iletişim kutusunda plan için bir ad belirtin ve ardından sağ oka tıklayın.

 3. Plan Hizmetleri iletişim kutusunda, Web Sitesi Bulutu'nu seçin ve ardından sağdaki listeden bir web sitesi bulutu belirleyin. (Bu noktada başka hizmetleri de seçebilirsiniz, ancak Web Sitesi barındırma için en az bir web sitesi bulutu seçmeniz gerekir.)

 4. Eklentileri kullanılabilir hale getirdiyseniz, Plan Eklentileri iletişim kutusunda planınıza eklenti dahil edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Planları ve Eklentileri Yönetme.

 5. Tamamlamak için onay işaretine tıklayın.

 1. Microsoft Azure Pack yöneticiler için yönetim portalında, sol bölmedeki Planlar öğesini seçin ve ardından oluşturduğunuz planın adını seçin. Planın pano bölümü açılır.

 2. Plan panosundaki komut çubuğunda, planı genel yapmak için Erişimi Değiştir (varsayılan olarak özeldir), planı Kopyala veya Sil seçenekleri, bir eklentiyi Bağla seçeneği ve hizmet Ekle veya Kaldır seçenekleri bulunur. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Planları ve Eklentileri Yönetme.

 3. Planınızın kullanmakta olduğu web sitesinin adına tıklayın. Sonraki sayfada web sitesinin Intro (Shared), Basic (Shared) ve Reserved hizmet düzeyleri için yapılandırabileceğiniz kota listesi bulunur.

 4. Bir kotanın adına tıklayarak seçin ve ardından sayfanın altındaki komut çubuğunda Düzenle'yi seçerek kotayı düzenleyin.

 5. Kota iletişim kutusunda her hizmet düzeyi için uygulamak istediğiniz değerleri belirtin. Not:

  • Bazı kotalar Zorlama Süresi (Dakika) ayarına sahiptir.

  • Bazı kotalarda Aşma Eylemi ayarı bulunur ve bunun için Hiçbir şey yapma, Web sitesini durdur veya Park sayfasına yeniden yönlendir seçenekleri mevcuttur.

Tüm kotalar sonraki bölümde açıklanmaktadır.

Kota Adı

Açıklama

Abonelik CPU Süresi

Bir aboneliğin web sitelerinin belirli bir zorlama dönemi boyunca tüm örneklerde tüketebileceği CPU süresini dakika cinsinden temsil eder. Bir değer belirtebilir ya da Sınırsız seçeneğini belirleyebilirsiniz. Her hizmet için varsayılan değer Sınırsız'dır. Zorlama Süresi (Dakika) ayarı için varsayılan değer 1440'tır (=24 saat). Aşma Eylemi ayarı mevcuttur.

Abonelik CPU Veri Bloğu Süresi

Bir aboneliğin web sitelerinin belirli bir zorlama dönemi boyunca tüm örneklerde tüketebileceği CPU süresini dakika cinsinden temsil eder. Daha kısa bir zorlama süresi, CPU ani artışlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bir değer belirtebilir ya da Sınırsız seçeneğini belirleyebilirsiniz. Her hizmet için varsayılan değer Sınırsız'dır. Varsayılan Zorlama Süresi (Dakika) ayarı 1440'tır (=24 saat). Aşma Eylemi ayarı mevcuttur.

İşlem CPU Veri Bloğu %

Bir çalışan işleminin belirli bir zorlama döneminde tüketebileceği CPU yüzdesini temsil eder. Her hizmet düzeyi için varsayılan değer yüzde 100'dür. Varsayılan Zorlama Süresi (Dakika) ayarı 10 dakikadır.

Abonelik Belleği – Maksimum Çalışma Kümesi

Bir aboneliğin web sitelerinin belirli bir zorlama süresinde tüketebileceği fiziksel belleği (RAM) megabayt cinsinden temsil eder. Megabayt cinsinden bir değer belirtebilir ya da Sınırsız seçeneğini belirleyebilirsiniz. Her hizmet için varsayılan değer Sınırsız'dır. Varsayılan Zorlama Süresi (Dakika) ayarı 1440'tır (=24 saat). Aşma Eylemi ayarı mevcuttur.

İşlem Bellek Sınırı

Bir çalışan işleminin tüketebileceği toplam belleği temsil eder. Her hizmet düzeyi için varsayılan değer 1024'tür (=1 gigabayt).

İşlem Belleği – Maksimum Çalışan Kümesi

Bir çalışan işleminin tüketebileceği fiziksel belleği (RAM) megabayt cinsinden temsil eder. Her hizmet düzeyi için varsayılan değer 1024'tür (=1 gigabayt).

Gelen Abonelik Baytları

Bir aboneliğin web sitelerinin belirli bir zorlama dönemi boyunca tüketebileceği gelen bant genişliğini megabayt cinsinden temsil eder. Megabayt cinsinden bir değer belirtebilir ya da Sınırsız seçeneğini belirleyebilirsiniz. Her hizmet için varsayılan değer Sınırsız'dır. Varsayılan Zorlama Süresi (Dakika) ayarı 1440'tır (=24 saat). Aşma Eylemi ayarı mevcuttur.

Giden Abonelik Baytları

Bir aboneliğin web sitelerinin belirli bir zorlama dönemi boyunca tüketebileceği giden bant genişliğini megabayt cinsinden temsil eder. Megabayt cinsinden bir değer belirtebilir ya da Sınırsız seçeneğini belirleyebilirsiniz. Her hizmet için varsayılan değer Sınırsız'dır. Varsayılan Zorlama Süresi (Dakika) ayarı 1440'tır (=24 saat). Aşma Eylemi ayarı mevcuttur.

Abonelik Depolama Alanı

Bir aboneliğin web sitelerinin tüketebileceği depolama alanını megabayt cinsinden temsil eder. Megabayt cinsinden bir değer belirtebilir ya da Sınırsız seçeneğini belirleyebilirsiniz. Paylaşılan ayarı hem Giriş (Paylaşılan) hem de Temel (Paylaşılan) hizmet düzeylerini yapılandırır. Ayrılmış için ayrı bir ayar mevcuttur. Her hizmet düzeyi için varsayılan değer 1024'tür (=1 gigabayt).

Abonelik Site Sayısı

Bir abonelikteki web sitesi sayısını temsil eder. Bir sayı belirtebilir ya da Sınırsız seçeneğini belirleyebilirsiniz. Sınırsız seçeneği her hizmet düzeyi için varsayılan değerdir.

Abonelik Web Çalışanı Sayısı

Bir aboneliğin web sitelerinin aynı anda tüketebileceği web çalışanı sayısını temsil eder. Bir sayı belirtebilir ya da Sınırsız seçeneğini belirleyebilirsiniz. Sınırsız seçeneği her hizmet düzeyi için varsayılan değerdir.

Abonelik Özel Etki Alanı Desteği

Özel etki alanı adlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Kapalı seçeneği Giriş (Paylaşılan) için varsayılan ayardır. Açık seçeneği Temel (Paylaşılan) ve Ayrılmış için varsayılan ayardır.

Abonelik SSL Desteği

Özel SSL sertifikalarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Olası değerler Kapalı, SNI, SNI ve IPv4, SNI ve IPv6 ve SNI, IPv4 ve IPv6 şeklindedir. Giriş (Paylaşılan) için varsayılan değer Kapalı'dır. Giriş Temel (Paylaşılan) için varsayılan değer SNI'dır. Ayrılmış için varsayılan değer SNI ve IPv4'tür.

Abonelik 64 bit Çalışan İşlemi Desteği

64 bit çalışan işlemlerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Kapalı seçeneği Giriş (Paylaşılan) ve Temel (Paylaşılan) için varsayılan değerdir. Açık seçeneği Ayrılmış için varsayılan değerdir.

Abonelik WebSocket Desteği

WebSocket protokolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Kapalı seçeneği Giriş (Paylaşılan) ve Temel (Paylaşılan) için varsayılan değerdir. Açık seçeneği Ayrılmış için varsayılan değerdir.

İşlem Eşzamanlı İstek Sınırı

Çalışan işlemi başına izin verilen eşzamanlı istek sayısını temsil eder. Bağlantı sayısını belirtebilirsiniz. Her hizmet düzeyi için varsayılan değer 5000'dir.

İşlem Boşta Kalma Zaman Aşımı

Bir çalışma işleminin durdurulmadan önce boşta kalabileceği süreyi dakika cinsinden temsil eder. Giriş (Paylaşılan) için varsayılan değer 20 dakikadır. Temel (Paylaşılan) için varsayılan değer 60 dakikadır. Ayrılmış için varsayılan değer 10080'dir (=7 gün).