Skip to main content
VM Bulutlarını otomatikleştirmek için runbook'ları kullanın
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

VM Bulutları ile ilişkili görevleri otomatik hale getirmek için runbook otomasyonunu kullanabilirsiniz.Örneğin, bir kullanıcı kiracılar için yönetim portalı kullanarak bir sanal makine sağladıktan sonra bu sanal makineye bazı belirli yazılımları veya izleme aracılarını yüklemek isteyebilir.Böyle durumlarda, sağlanan sanal makineye yazılım yükleme görevini otomatikleştirmek için bir runbook kullanabilirsiniz.Runbook kullanmaya başlayabilmeniz için yapmanız gereken belirli işlemler vardır; örneğin, VM Bulutları hizmetini hizmet uç noktalarına bağlama ve VM Bulutları ile birlikte kullanılacak runbook'ları işaretleme.Bu konuda bu işlemin birkaç bölümü ele alınmakta ve her adımın daha ayrıntılı kaynaklarına işaret edilmektedir.Gerekli olan her şeyi yaptığınızdan emin olmak için bunu bir yapılacaklar listesi olarak kullanın.

VM Bulutları içinde Hizmet Yönetimi Otomasyonu web hizmeti için uç noktanın URL'sini ve bağlantı noktası numarasını kaydetmeniz gerekir.Web hizmeti, VM Bulutları için runbook'ları çalıştırır.Bunun nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılar için bkz. Sanal Makine Bulutları için Hizmet Yönetimi Otomasyonunu Kaydetme.

VM Bulutlarını otomatikleştirmek için runbook'ları kullanmadan önce bazı runbook'lara sahip olmanız gerekir.Windows Azure Pack ile gönderilen örnek runbook’lar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Service Management Automation örnek runbook’lar.Bir runbook'un nasıl içeri aktarıldığı hakkında bilgi için bkz. Import-Sma-Runbook.Runbook oluşturmaya ilişkin bilgi için bkz. Automation Runbook Oluşturma.

VM Bulutlar'da otomasyon için kullanılabilmesini istediğiniz runbook'ları, runbook'a bir "SPF" anahtar sözcüğü ekleyerek işaretlemeniz gerekir.

Hizmet Yönetimi Otomasyonu web hizmeti sertifikası, Service Provider Foundation çalıştıran bilgisayarda güvenilir olmalıdır.Bunu nasıl yapacağınıza ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bkz. Service Management Automation ve Service Provider Foundation.

VM Bulutları içinde otomatik runbook eylemlerini otomatik olarak başlatacak olaylar belirtebilirsiniz.Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sanal Makine Bulutları ile otomasyon kullanma.