Skip to main content
Microsoft Azure Pack yüksek kullanılabilirliği
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Dağıtılmış bir Windows Azure Pack dağıtımı, yük dengeleyicileri ve Windows PowerShell cmdlet'leri kullanılarak yüksek kullanılabilirlik için ayarlanabilir.

System_CAPS_noteNot

Bu belge yük dengeleyicilerini ayarlamaya ilişkin yönergeleri içermez.Yük dengeleyicilerini ayarlama hakkında ayrıntılı bilgiler için uygun kılavuza veya üreticinin web sitesine bakın.Microsoft'un yük dengeleyici ürünleri hakkında bilgi için bkz. Ağ Yükü Dengeleme Sağlayıcı.

Bu yönergeler WAPSQL.yourdomain.com gibi örnek makine adları ve etki alanları kullanır.Bu örnek adları kendi dağıtımınıza uygun adlarla değiştirmeniz gerekir.

Windows Azure Pack öğesini yüksek kullanılabilirlik için dağıtmak üzere aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. SQL Server ve Microsoft Azure Pack Yükleme

  2. Sanal makineler oluşturun

  3. Microsoft Azure Pack bileşenlerini yük dengeleyicilerini işaret edecek şekilde yeniden yapılandırın

  4. Kimlik doğrulama siteleri ile yönetim portalları arasında yeniden güven oluşturma

  5. Kaynak sağlayıcıları için FQDN'leri güncelleştirin