Skip to main content
Microsoft Azure Pack bileşenlerini yük dengeleyicilerini işaret edecek şekilde yeniden yapılandırın
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Tüm Windows Azure Pack bileşenlerini, Windows PowerShell cmdlet'leri kullanan yük dengeleyicilerine işaret edecek şekilde yeniden yapılandırın.

Aşağıdaki adımların her biri için, aşağıdaki ortam ayarlarınızı cmdlet dosyanızın önüne ekleyin.

# Environment settings
$server="sqlservercluster.contoso.com"
$userid="sqladminuser"
$password="yourpassword"
$PortalconnectionString="Data Source=$server;Initial Catalog=Microsoft.MgmtSvc.PortalConfigStore;User Id=$userid;Password=$password"

Windows Azure Pack bileşenlerini yük dengeleyicilere işaret edecek şekilde yeniden yapılandırın

 1. WAPAdmin01.contoso.com veya WAPAdmin02.contoso.com sanal makinesinden aşağıdaki betiği çalıştırın. Önceki ortam ayarlarını bu betiğin önüne eklediğinizden emin olun. Ayrıca parametreleri size özel veriler için güncelleştirmeniz gerekir.

  $AdminSiteLB = "WAPAdmin.contoso.com"
  $AdminSitePort = "30091"
  Set-MgmtSvcFqdn -Namespace AdminSite -FQDN $AdminSiteLB -ConnectionString $PortalconnectionString -Port $AdminSitePort
  
 2. WAPAdminAuth01.contoso.com veya WAPAdminAuth02.contoso.com sanal makinesinden aşağıdaki betiği çalıştırın. Önceki ortam ayarlarını bu betiğin önüne eklediğinizden emin olun. Ayrıca parametreleri size özel veriler için güncelleştirmeniz gerekir.

  $AuthSiteLB = "WAPAdminAuth.contoso.com"
  $AuthSitePort = "30071"
  Set-MgmtSvcFqdn -Namespace AuthSite -FQDN $AuthSiteLB -ConnectionString $PortalconnectionString -Port $AuthSitePort
 3. WAPTenant01.contoso.com veya WAPTenant02.contoso.com sanal makinesinden aşağıdaki betiği çalıştırın. Önceki ortam ayarlarını bu betiğin önüne eklediğinizden emin olun. Ayrıca parametreleri size özel veriler için güncelleştirmeniz gerekir.

  $TenantSiteLB ="WAPTenant.contoso.com"
  $TenantSitePort = "30081"
  Set-MgmtSvcFqdn -Namespace TenantSite -FQDN $TenantSiteLB -ConnectionString $PortalconnectionString -Port $TenantSitePort
 4. WAPTenantAuth01.contoso.com veya WAPTenantAuth02.contoso.com sanal makinesinden aşağıdaki betiği çalıştırın. Önceki ortam ayarlarını bu betiğin önüne eklediğinizden emin olun. Ayrıca parametreleri size özel veriler için güncelleştirmeniz gerekir.

  $WinAuthSiteLB ="WAPTenantAuth.contoso.com"
  $WinAuthSitePort = "30072"
  Set-MgmtSvcFqdn -Namespace WindowsAuthSite -FQDN $WinAuthSiteLB -ConnectionString $PortalconnectionString -Port $WinAuthSitePort
  
 5. WAPAdminAPI01.contoso.com veya WAPAdminAPI02.contoso.com sanal makinesinden aşağıdaki betiği çalıştırın. Önceki ortam ayarlarını bu betiğin önüne eklediğinizden emin olun. Ayrıca parametreleri size özel veriler için güncelleştirmeniz gerekir.

  $AdminApiLB ="WAPAdminAPI.contoso.com"
  $AdminApiPort = "30004"
  Set-MgmtSvcFqdn -Namespace AdminAPI -FQDN $AdminApiLB -ConnectionString $PortalconnectionString -Port $AdminApiPort
 6. WAPTenantAPI01.contoso.com veya WAPTenantAPI02.contoso.com sanal makinesinden aşağıdaki betiği çalıştırın. Önceki ortam ayarlarını bu betiğin önüne eklediğinizden emin olun. Ayrıca parametreleri size özel veriler için güncelleştirmeniz gerekir.

  $TenantApiLB = "WAPTenantAPI.contoso.com"
  $TenantApiPort = "30005"
  Set-MgmtSvcFqdn -Namespace TenantApi -FQDN $TenantApiLB -ConnectionString $PortalconnectionString -Port $TenantApiPort
 7. WAPTenPubAPI01.contoso.com veya WAPTenPubAPI02.contoso.com sanal makinesinden aşağıdaki betiği çalıştırın. Önceki ortam ayarlarını bu betiğin önüne eklediğinizden emin olun. Ayrıca parametreleri size özel veriler için güncelleştirmeniz gerekir.

  $TenantPublicApiLB = "WAPTenPubAPI.contoso.com"
  $TenantPublicApiPort = "30006"
  Set-MgmtSvcFqdn -Namespace TenantPublicApi -FQDN $TenantPublicApiLB -ConnectionString $PortalconnectionString -Port $TenantPublicApiPort