Skip to main content
Kapasite planlaması test metodolojisi
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack kapasite planlama testleri sırasında aşağıdaki kaynaklar, yöntemler ve yapılandırmalar kullanılmıştır.

Kaynak

Miktar

Notlar

Toplam kiracı sayısı

2000

Pasif kullanıcı hesapları. Bu hesaplar portala etkin bir şekilde erişmemiştir.

Test sırasında kullanılan kiracı sayısı

50

Kullanılan kiracı başına ortalama oturum sayısı

10

Her oturum sunucuyla kendi bağlantısını oluşturduğundan, kullanılan 50 kiracının her biri için on oturum 500 kiracıyla test yapmaya eşdeğerdir.

Kiracı başına kullanılan kaynak sayısı

5 ila 10

Bu kaynaklar sanal makineler, ağlar, web siteleri, SQL veritabanları, MySQL veritabanları ve Hizmet Veri Yolu öğelerini içerir.

Abonelikler

6000

Her kiracıya üç abonelik ayrılır.

SQL Server kiracı veritabanları

2000

MySQL Server kiracı veritabanları

2000

En fazla VM rolü sayısı

100

En fazla sanal makine sayısı

500

Her kiracı veritabanı için en büyük boyut

50 MB

Kiracı web siteleri

2000

Kiracılar için yönetim portalı sanal makineleri

2

Kiracı API'si sanal makineleri*

1

SQL Server kaynak sağlayıcısı sanal makineleri

1

MySQL kaynak sağlayıcısı sanal makineleri *

1

SPF kaynak sağlayıcısı sanal makineleri *

1

*Kaynak sağlayıcılarının bir örneği ve kiracı API'si, kiracılar için yönetim portalının iki örneğinden gelen yükü destekleyebilir. Kiracı API'si ve kaynak sağlayıcılarının her iki örneğini etkinleştirmek için yük dengeleyici ayarları değiştirilirse, kiracılar için yönetim portalında üretilen iş değişmez. Bu bileşenlerde performans sorunları olmadığı için bu davranış beklenir.

Tüm yük testleri, yeterli yükün oluşturulabileceğinden emin olmak üzere beş Visual Studio Test Aracısı ile yapılandırılan Visual Studio Yük Testi kullanılarak yapılmıştır.

Düşünme süresi

10 saniye

Bir kiracının istekleri arasındaki süre

Test süresi

2 saat

Toplam test süresi

Microsoft Azure Pack kapasite planlaması test senaryosunda aşağıdaki çağrı oranları birleşimi kullanılmıştır.

Çağrılar

Yüzde

GET

%95

Oluştur/Güncelleştir/Sil işlemleri

%5

GET çağrıları toplam işlemlerin yüzde 95'ini oluşturmuştur. Bu GET çağrıları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dağıtılmıştır.

GET çağrıları

Yüzde

Notlar

ListWebsiteAndRegions

%15

ListVmsAndVmRoles

%20

ListNetworks

%20

ListSqlDatabases

%15

ListMySqlDatabases

%15

ListServiceBusEntities

%5

WebsiteDrillDownCalls

%5

Bir web sitesinin pano, ölçek, yapılandırma sayfalarına erişirken yapılan GET çağrıları.

VMDrilldownCalls

%5

Bir sanal makinenin pano, örnekler, ölçek yapılandırma sekmelerine erişirken yapılan GET çağrıları.

NetworkDrilldownCalls

%5

Bir ağın pano, kurallar ve siteden siteye sanal özel ağ (VPN), yapılandırma sayfalarına erişirken yapılan GET çağrıları.

Bu çağrılar toplam işlemlerin yüzde 5'ini oluşturmuştur ve aşağıdaki gösterildiği gibi dağıtılmıştır.

Oluşturma/güncelleştirme/silme çağrısı

Yüzde

VM rolü oluşturma

%8

VM oluşturma

%10

VM silme

%4

VM rolü silme

%4

Diski kullanıma aç

%4

VM kapatma

%4

VM yeniden başlatma

%4

Web sitesi oluşturma

%10

Web sitesi silme

%5

Ölçeği güncelleştirme

%2

Web sitesi yapılandırmasını güncelleştirme

%2

SQL veritabanı oluşturma

%10

SQL veritabanını silme

%4

SQL veritabanı parolasını değiştirme

%4

MySQL veritabanı oluşturma

%8

MySQL veritabanını silme

%4

Hizmet Veri Yolu ad alanı oluşturma

%4

Hizmet Veri Yolu kuyruğu oluşturma

%4

Hizmet Veri Yolu konusu oluşturma

%4

Hizmet Veri Yolu varlıklarını silme

%2